Pamięć i dialog

Warsztaty interaktywne o stosunkach chrześcijańsko-żydowskich w kontekście historycznym.

Pani prof. Magda Teter z Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku poprowadziła warsztaty naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu na temat relacji chrześcijańsko-żydowskich i polsko-żydowskich. W warsztatach wzięli alumni i wykładowcy. Punktem wyjścia były teksty z prawa kościelnego i prawa żydowskiego oraz fragmenty takich dzieł literackich jak: „Pan Tadeusz”, „Lalka”, czy „Mendel Gdański” . Podjęto rozmowę o genezie trudności w relacjach chrześcijańsko-żydowskich, o wspólnej historii, stosunkach kulturowych oraz o formach dialogu.

Założeniem naszego spotkania była dyskusja na tematy o których generalnie nie jest łatwo rozmawiać. Z jednej strony dlatego, że ich dokładnie nie znamy, bądź dlatego, że wspólna historia nie zawsze była łatwa – zauważyła prof. Magda Teter.

Oceniając przebieg warsztatów wyraziła nadzieję, że pozwolą one przyszłym duchownym spojrzeć na relacje chrześcijański-żydowskie w szerszej perspektywie oraz dadzą impuls do zgłębiania wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego.

Nie są to relacje idealne, ale pełne szacunku i zrozumienia. Były w nich momenty łatwiejsze i trudniejsze lecz dzisiaj najważniejszy jest dialog – powiedziała prof. Teter.