Pamiętajmy o dziennikarzach

Święto patronalne pracowników środków masowego przekazu

Kościół czci dzisiaj, 24 stycznia, św. Franciszka Salezego (1567-1622) – biskupa Genewy i doktora Kościoła. Zawsze w drodze, żeby głosić kazania, rekolekcje i konferencje, pisał książki i duchowe traktaty. Starał się dotrzeć ze Słowem Bożym i z nauką Kościoła do każdego człowieka.

Jest patronem dziennikarzy oraz wszystkich pracowników mediów. Dziękujemy im za rzetelne informacje z Kościoła, z Polski i ze świata. Modlimy się w ich intencji i liczymy na współpracę, szczególnie w bieżącym roku dwóchsetlecia Diecezji Sandomierskiej. Mamy nadzieję, że będą jak pszczoła o której mówi św. Franciszek Salezy: „tak zbiera miód z kwiatów, iż nie doznają one żadnej szkody. Pozostawia je nienaruszone i świeże, tak jak je zastała”. A jednocześnie, i to już dodatek redakcji: sławi piękno kwiatów, z których żyje.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl