Papież do włoskich biskupów o kryzysie powołań i ubóstwie

Kryzys powołań, świadectwo życia ewangelicznym ubóstwem oraz łączenie diecezji to trzy tematy, które poruszył papież Franciszek w przemówieniu otwierającym 71. Ogólne Zgromadzenie Konferencji Episkopatu Włoch, trwające w Watykanie w dniach 21-24 maja na temat: „Jaka eklezjalna obecność w obecnym kontekście komunikacyjnym?”. W sali synodalnej Ojciec Święty przemawiał przez około kwadrans, a następnie spotkanie kontynuowano „za zamkniętymi drzwiami”, aby umożliwić swobodny dialog.

„Pierwszą rzeczą, która mnie niepokoi, jest kryzys powołań”

Zdaniem papieża problem z powołaniami to zatruty owoc kultury tymczasowości, relatywizmu i dyktatury pieniądza. „Ile seminariów, kościołów, klasztorów czy opactw zostanie zamkniętych w przyszłych latach z powodu braku powołań? – pytał Ojciec Święty. – Bóg to wie. Jak bardzo smuci spojrzenie na tę ziemię, przez długie wieki tak płodną i hojną w dawaniu misjonarzy, sióstr zakonnych, kapłanów pełnych apostolskiego zapału, która wraz z całym starym kontynentem wchodzi w powołaniową bezpłodność bez szukania skutecznych rozwiązań. Ufam, że ich szuka, ale nie potrafi znaleźć”.

Jako jeden ze sposobów rozwiązania kryzysu powołań papież zaproponował włoskim biskupom, aby diecezje o wyższej liczbie powołań, wspierały te, gdzie ich brak.

„Ewangeliczne ubóstwo i przejrzystość”

Ewangeliczne ubóstwo i przejrzystość przy wydawaniu pieniędzy to drugie wskazanie powierzone przez papieża włoskim biskupom. „Ubóstwo jest matką i murem życia apostolskiego”, wyjaśnił Franciszek, odwołując się do nauki jezuitów. Matką, ponieważ rodzi dobro, a murem, bo chroni przed złem. Bez ubóstwa, zauważył Ojciec Święty, nie ma apostolskiego zapału i życia w służbie drugim.

„Kto wierzy, nie może mówić o ubóstwie i jednocześnie żyć jak faraon – podkreślił Franciszek. – Czasami widzi się takie rzeczy. To jest antyświadectwo, gdy mówi się o ubóstwie i prowadzi się luksusowe życie; jest rzeczą skandaliczną, gdy wydaje się pieniądze bez przejrzystości lub używa się dóbr Kościelnych, jakby były osobistymi. (…) Mamy obowiązek korzystać z nich w przykładny sposób, na podstawie jasnych i wspólnych reguł, bo pewnego dnia zdamy z tego sprawę właścicielowi winnicy”.

„Zmniejszenie i zjednoczenie diecezji”

Papież poruszył także temat liczby diecezji we Włoszech, których jest 226. „To nie jest łatwe”, przyznał Franciszek, „ale sądzę, że istnieją diecezje, które można połączyć”. Dodał, iż problem ten nie jest nowy, ponieważ poruszał go już papież Paweł VI. „Myślę, że nadszedł już czas, aby zakończyć to tak szybko, jak to możliwe”.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor naczelny "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/