Papież na Wielki Post: Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie!

Foto. ANDREAS SOLARO/AFP

Papież Franciszek w orędziu na Wielki Post, który rozpoczyna się 6 marca, napisał, że „Wielki Post” Pana Jezusa polegał na Jego wyjściu na pustynię, aby wprowadzić całe stworzenie na nowo do ogrodu komunii z Bogiem. „Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce” – stwierdził Ojciec Święty.

Hasłem orędzia są słowa św. Pawła do Rzymian: «Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych» (Rz 8, 19). Odnosząc się do tych słów, papież wyjaśnił, że jeśli człowiek żyje jak dziecko Boga, który wie, jak rozpoznać i zastosować w praktyce prawo Boże, czyni dobro także stworzeniu, współpracując w jego odkupieniu.

„Dlatego właśnie stworzenie –  mówi św. Paweł – posiada usilne pragnienie objawienia się synów Bożych, to znaczy tych, którzy ciesząc się łaską paschalnej tajemnicy Jezusa, w pełni żyją jej owocami, przeznaczonymi do osiągnięcia pełnej dojrzałości przy odkupieniu ciała ludzkiego” – wyjaśnił Franciszek.

Ojciec Święty przypomniał, że przyczyną każdego zła jest grzech, który spowodował zerwanie komunii z Bogiem, a w ten sposób naruszył harmonijny związek między ludźmi a środowiskiem, zamieniając ogród w pustynię. Dodał, że chodzi tu o grzech, który sprawia, że człowiek uznaje siebie za boga całego stworzenia, używając go dla własnych interesów, ze szkodą dla stworzeń i innych ludzi.

Dlatego – stwierdza papież – stworzenie z upragnieniem oczekuje „objawienia się synów Bożych”, to znaczy tych, którzy pozostają w Chrystusie. Wraz z ich objawieniem, także stworzenie może „przeżyć Wielkanoc”. „A droga do Wielkanocy wzywa nas właśnie do odnowienia naszego oblicza i naszego serca chrześcijan przez pokutę, nawrócenie i przebaczenie, aby móc żyć pełnią łask Tajemnicy Paschalnej” – dodał.

W tym kontekście Franciszek wezwał do skruchy i nawrócenia. Wyraża się to w poście, modlitwie i jałmużnie. Zachęcił, aby poprzez post uczyć się zmieniać stosunek do innych i do stworzeń; aby poprzez modlitwę umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja oraz uznania, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Wskazał, aby poprzez jałmużnę porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy.

Papież zachęcił, by w Wielkim Poście zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które «zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych» (Rz 8, 21). „Nie pozwólmy, aby ten błogosławiony czas upłynął bezowocnie! Prośmy Boga, aby pomógł nam wejść na drogę prawdziwego nawrócenia” – zakończył papież.