Pątnicy u bł. Wincentego Kadłubka

Kolumna pielgrzymki sandomierskiej idąca na Jasną Górę ze Stalowej Woli pokonała połowę trasy, docierając do archiopactwa cysterskiego w Jędrzejowie. W jego murach spędził ostatnie lata swego życia bł. Wincenty Kadłubek, patron Sandomierza oraz Diecezji Sandomierskiej.

Uroczystej Mszy św. u grobu bł. Wincentego przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Liturgię koncelebrowali kapłani posługujący pątnikom oraz księża goście przybyli z pielgrzymką sztafetową z dekanatu niżańskiego. W Eucharystii uczestniczyło ponad 500 pielgrzymów. Obecny był opat Ojciec Rafał Ścibiorowski. Na początku Mszy św. słowa powitania do przybyłych skierował ojciec Jakub Zawadzki, proboszcz parafii pw. bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie.

Biskup Ordynariusz mówił w kazaniu o roli chrześcijanina w świecie. Zachęcił do naśladowania patrona dnia św. Dominika oraz bł. Wincentego Kadłubka.
– Jako katolicy nie rościmy sobie prawa do przywilejów. Chcemy być porządnymi ludźmi żyjącymi zgodnie z prawem, bo to służy dobru wspólnemu, a zarazem ewangelizacji. Także podczas pielgrzymki zachowujecie obowiązujące przepisy, dając jednocześnie świadectwo, że nie jesteście do końca z tego świata, gdyż należycie do Chrystusa. To skądinąd zobowiązuje bardziej niż inne rzeczy. Musimy jednocześnie bronić się przed ingerencjami ze strony różnych uzurpatorów. Myślę tu o ludziach dążących do podporządkowania sobie Kościoła, aby realizować swoje własne cele. To zaczyna się czasami już na poziomie gminy czy osiedla. Jeśli jednak pozostaniemy wierni Chrystusowi, będziemy także dobrymi Polakami – powiedział biskup.

Tego samego dnia, w godzinach porannych, pielgrzymi idący z Sandomierza i Ostrowca Świętokrzyskiego spotykali się ze sobą, aby modlić się wspólnie w sanktuarium Matki Bożej w Piekoszowie.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/