Patriotyczna Droga Krzyżowa w Połańcu

Z okazji obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wspólnota parafii św. Marcina w Połańcu oraz Urząd Miasta i Gminy w Połańcu zaprosili mieszkańców miasta i regionu do wzięcia udziału w Patriotycznej Drodze Krzyżowej.

Plenerowa Droga Krzyżowa, która była wyrazem pamięć i modlitwy za Niezłomnych Bohaterach, którzy do końca pozostali wierni żołnierskiej przysiędze i dewizie „Bóg Honor, Ojczyzna” rozpoczęła się w kościele parafialnym św. Marcina, a następnie ulicami miasta przeszła na Kopiec Kościuszki.

We wstępie do nabożeństwa proboszcz parafii ks. Leszek Pituch wyraził wdzięczność wszystkim zebranym za obecność i trud udziału w drodze krzyżowej. Podkreślił, że ich postawa jest świadectwem wiary i miłości do ojczyzny, miłości na wzór patronów wspólnej modlitwy – żołnierzy niezłomnych. – Oni dają nam wzór, co znaczy słowo: Bóg, Honor i Ojczyzna. To ci, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli największą ofiarę – dar swojego życia, by ojczyzna była wolna. Przyszło nam sprawować drogę krzyżową w niezwykłym czasie. To czas Wielkiego Postu i czas, w którym dwa dni temu wspominaliśmy żołnierzy niezłomnych. Niech to nasze wspólne spotkanie będzie uświadomieniem sobie przez każdego z nas, jak bardzo ważna jest sprawa patriotyzmu, ojczyzny, świadomości tego, kim się jest i gdzie się mieszka – mówił proboszcz.

We wspólnej modlitwie wzięli udział władze samorządowe z burmistrzem miasta Jackiem Nowakiem, żołnierze 102. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej, miejscowi policjanci, druhowie z okolicznych ochotniczych straż pożarnych, kapłani na czele z dziekanem ks. Mariuszem Piotrowskim, młodzież oraz mieszkańcy miasta i regionu.

Rozpoczynając nabożeństwo drogi krzyżowej, ks. ppor. Marcin Grzyb, kapelan 102. Batalionu WOT w Sandomierzu, przypomniał, że podczas wspólnej modlitwy rozważana będzie tajemnica śmierci Jezusa Chrystusa, a jednocześnie wspominane będą losy tych, którzy, jak pisze św. Marek, wzięli swój krzyż i poszli naśladować Chrystusa.

Teksty rozważań drogi krzyżowej, które zostały zaczerpnięte ze wspomnień i relacji niewinnie oskarżanych członków podziemia niepodległościowego oraz z relacji rodzin i ich bliskich odczytali urzędnicy miasta i gminy, księża, młodzież oraz osoby zaangażowane w życie społeczności połanieckiej.

Po zakończonej drodze krzyżowej na szczycie Kopca Kościuszki delegacja zapaliła znicz pamięci ku czci żołnierzy wyklętych, a następnie grupa teatralna „Maska” wykonała pieśni patriotyczne.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/