Piąta rocznica powrotu Tridentiny

W niedzielę, 29 grudnia br., w sandomierskiej Bazylice katedralnej obchodzono pięciolecie sprawowania liturgii Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (trydenckiego). Oprócz diecezjan przybyli wierni z różnych diecezji: warszawskiej i warszawsko-praskiej, rzeszowskiej, przemyskiej, radomskiej, kieleckiej, tarnowskiej, zamojsko-lubaczowskiej, łódzkiej, bielsko-żywieckiej i innych. Liturgii celebrowanej z wyższą asystą, czyli z diakonem i subdiakonem, przewodniczył ks. Paweł Bielecki.

W okolicznościowym kazaniu ks. Krzysztof Irek zauważył, że przez wiele wieków ludzie nie potrafiący pisać i czytać poznawali Chrystusa ze słuchania Słowa Bożego, kazań oraz postanowień papieży, biskupów, soborów powszechnych i synodów regionalnych. Współcześnie, zdecydowana większość osób pragnących poznać prawdę o Bogu ma swobodny dostęp do Biblii oraz do słowa pisanego. Mniejszą uwagę zwraca się niestety na piękno liturgii oraz na sposób jej odprawiania i przeżywania. Stąd odkrycie na nowo tradycji Kościoła, kanonu Mszy Świętej, chorału gregoriańskiego, a przede wszystkim okazywanie należytej czci Ofierze Eucharystyczny i Najświętszemu Sakramentowi jest drogą do ożywienia i ubogacenia wiary.

Muzyczną stronę liturgii przygotowali o. Grzegorz Doniec OP i p. Tomasz Sokołowski ze scholą, w repertuarze której znalazły się oprócz tradycyjnych kolęd: chorał gregoriański, fragmenty polifonicznej Missa brevis Giovanniego Pierluigi da Palestrina oraz Ave verum Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy celebracji udali się na spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl