PIĄTEK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 5,20-26)

Pojednaj się najpierw z bratem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz”.

Oto słowo Pańskie.

Dzisiejsze Słowo Boże przypomina o bardzo ważnej kwestii, mianowicie chodzi o przebaczenie bliźniemu. Niekiedy trudno jest przebaczyć doznane krzywdy, zranienia, urazy, niesprawiedliwości. To powoduje zamknięcie serca na Boże miłosierdzie, a także na drugiego człowieka. Umiejętność przebaczania jest trudną sztuką, jednak nie chodzi tutaj sferę emocjonalną czy uczuciową, ale o wolę. Uczucia i emocje mogą blokować, aby przebaczyć, wtedy trzeba w sercu powiedzieć sobie: „chcę przebaczyć, ze względu na Ciebie Jezu”. Ta gotowość ludzkiej woli, aby przebaczyć otworzy ludzkie serce na łaskę Bożą i z czasem wszelki bunt przed przebaczeniem zamilknie.