PIĄTEK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Mt 21,33-43.45-46)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: «Uszanują mojego syna».
Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: «To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo». Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”
Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”.
Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: «Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach». Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.
Arcykapłani i faryzeusze słuchając Jego przypowieści poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ Go miały za proroka.

Oto słowo Pańskie.

„Prawdziwym krzewem winnym Ja jestem” – mówi Pan. Podkopując dołki wokół tego krzewu robi się podstępne zasadzki. Knowania na zasadzie spisku zawsze prowadzą do tego, by złapać kogoś w pułapkę. A przecież w tak wielu miejscach kart Biblii spotykamy stwierdzenia: „Czy to prawda, że Pan Bóg powiedział…, Jeśli jesteś Synem Bożym…, A Ty co mówisz?”. Są one od dawna znanym sposobem Złego Ducha, aby zasiać wątpliwość w sercu człowieka. Proste przyjęcie tego co mówi Chrystus daje nam pewność drogi nieraz trudnej, ale zawsze prostej. Zdanie się na własną inteligencję przybliża nas do analiz, do których Ojciec Kłamstwa chętnie się dołączy, podsuwając kolejne. Pamiętajmy by nie liczyć tylko na siebie. Człowiek bardziej inteligentny może dać się inteligentniej oszukać. A tu chodzi by zyskać mądrość i sprawność pochodzącą od Pana, która nas zaprowadzi na spotkanie z Nim.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl