PIĄTEK III TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 6,52-59)

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.
To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

Oto słowo Pańskie.

Maj to czas pięknych uroczystości pierwszokomunijnych. Dzieci po raz pierwszy przyjmują do swoich serc Ciało Pańskie. Trzeba zrobić przy tej okazji swoisty rachunek sumienia z naszego podejścia do Eucharystii. W Ewangelii Żydzi się sprzeczali o to, „Jak On może dać nam swoje ciało do jedzenia?” (J 6, 52) Czy w naszych domach rozmawia się o Eucharystii? Czy sprzeczamy się między sobą o to, jak rozumieć słowa Pana Jezusa? Czy pogłębiamy swoją wiedzę na temat Eucharystii? Czy przygotowując się po Pierwszej Komunii świętej tłumaczymy to dzieciom i im wyjaśniamy? Czy może interesuje nas tylko, co nam podadzą na przystawkę, a co na deser. Może temat Eucharystii nas przestał interesować? Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, ale obojętność. Czy regularnie przyjmuję Komunię świętą? Czy regularnie się spowiadam, żeby móc ją przyjąć? Czy boli mnie serce, kiedy nie mogę przystąpić do Komunii świętej? „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54). Piękna obietnica dla tych, którzy cenią sobie Eucharystię.