PIĄTEK III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Archiwum prywatne
Archiwum prywatne

EWANGELIA (Mk 12,28b-34)

Pierwsze ze wszystkich przykazań

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

Oto słowo Pańskie.

Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną twą winę. Nawrócenie jest warunkiem bycia uczniem Chrystusa. Nawrócenie jest gwarantem prawdziwej radości, a zwłaszcza radości, która płynie ze zmartwychwstania. Nawrócenia potrzebuje każdy człowiek, jeśli chce zdobyć Jezusa. Co to jest nawrócenie?. Najprościej mówiąc podjęcie decyzji zostawienia grzechu i przyjęcia łaski Bożej, jeszcze prościej odwrócenia się plecami do grzechu, a skierowania twarzy ku Bogu. Trzeci tydzień Wielkiego Postu, czy podjąłem już decyzję nawrócenia?