PIĄTEK IX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: «Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje». Sam Dawid nazywa Go Panem, skądże więc jest tylko jego synem?” A wielki tłum chętnie Go słuchał.

Komentarz

Mesjasz jest Panem Dawida. Jasno o tym zaświadcza dziś Jezus, negując twierdzenia uczonych w Piśmie, którzy Mesjasza uważali za syna Dawida. Przytacza Jezus słowa Pisma Świętego, słowa samego Dawida, który jasno mówi, że Mesjasz jest Panem. Tekst ten zachęca do odpowiedzi na pytanie o to, czy Jezus jest Panem naszych serc? Naszego życia? Naszych decyzji itd. Często deklarujemy w słowach, że tak, że On jest moim Panem, ale czy za tą deklaracją idą czyny? Czy wybór Jezusa, jako Pana, dokonywany często na zakończenie rekolekcji, nie tylko oazowych, jest potwierdzony codziennym postępowaniem? Dawid całym swoim bogatym życiorysem udowodnił, że Boga stawiał na pierwszym miejscu. Było tak w dniach zwycięstw, a także w dniach upadku i grzechu. Potrafił Dawid Bogu dziękować za wszelkie osiągnięcia, umiał także poprzez pokutę i skruchę wrócić do Pana swego życia. Wrócił, bo Bóg był jego Panem. On o tym doskonale wiedział.