PIĄTEK V TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 15,12-17)

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Oto słowo Pańskie.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przedstawia nam jeszcze raz Swoje nowe przykazanie – przykazanie miłości Boga i bliźniego. Równocześnie wskazuje na istotne cechy tej miłości, która ma być taka, jakiej dał On osobisty przykład. Ma to więc być miłość bezinteresowna i ofiarna. Przykładem takiej miłości służą nam również apostołowie, którzy poświęcili swe życie w trudzie ewangelicznego posłannictwa. Tylko prawdziwa miłość, zdolna do poświęcenia, prowadzi nas do Jezusa.