PIĄTEK XXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 8,1-3)

Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Oto słowo Pańskie.

Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi nam o obecności w czasie publicznej działalności Jezusa kobiet, które usługiwały mu ze swego mienia. Ówczesna kultura żydowska doceniała tylko mężczyzn, kobietę i jej rolę sprowadzała na drugi plan. Jezus swoją nauką i postępowaniem wnosi na świat nową wizję kobiety. Ustala równowagę. Równowartość mężczyzny i kobiety. Broni je, zwłaszcza niezamężne, porzucone, oddalone, bezdzietne (życie tych ostatnich w kulturze izraelskiej nie miało racji istnienia). Naucza, że mają one prawo, jak każdy mężczyzna do słuchania Słowa, do poszukiwania prawdy. Maria najlepszą cząstkę obrała – powiada do Marty, gdy jej zasłuchana siostra siedziała u Jego stóp. “Ewangelie pozostają jakby wysepką szacunku i obrony niewiasty w pełnym prądzie rzeki, której wody od początku do końca spływały wyraźnymi znakami przesadnego doceniania mężczyzn – pisze Vittorio Messori. Jezus uczy nas przede wszystkim szacunku do każdego, bez względu na płeć, kolor skóry czy pochodzenie.