PIĄTEK XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 21,29-33)

Przypowieść o drzewie figowym

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść:
„Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie.
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”.

Oto słowo Pańskie.

Słowa Jezusa nie przemijają pomimo zmienności tego świata. Warto być uważnym obserwatorem. Rozumieć świat, w którym się żyje. Wiedza nie jest jednak w stanie zastąpić wiary. Rozum oświecony łaską Bożą potrafi w świecie rozpoznać znaki Bożego działania.