Pierwsze posiedzenia Komisji Synodalnych

Do dnia 6 maja mają się odbyć pierwsze, robocze posiedzenia poszczególnych komisji tematycznych w ramach III Synodu Diecezjalnego.

Foto. Archiwum prywatne

Po uroczystej inauguracji ruszają prace synodalne. Sekretariat Synodu wskazał, że poszczególne komisje tematyczne mają odbyć pierwsze spotkania na którym należy określić zakres zagadnień, którymi Komisja będzie się zajmować oraz przedstawić plany odnośnie metodyki pracy.

Każda z powołanych komisji ma wyznaczony zakres tematyki, obszar problemów odnoszących się do konkretnych działań duszpasterskich, prawnych, ewangelizacyjnych i administracyjnych. To właśnie w pierwszym etapie prac synodalnych w poszczególnych komisjach ma powstać roboczy dokument, który następnie będzie dyskutowany i konsultowany na dekanalnych zespołach synodalnych.

Po pierwszym posiedzeniu każdej komisji tematycznej do Sekretariatu Synodu ma napłynąć pisemny protokół opisujący strukturę Komisji z wyszczególnieniem poszczególnych osób pełniących określone funkcje oraz podjęte ustalenia.

Pierwsze posiedzenie Komisji Głównej zaplanowano na 20 maja 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Kurii Biskupiej Diecezji Sandomierskiej, przy ul. Mariackiej 9 w Sandomierzu.