Pilchów – Św. Jadwigi Królowej

KONTAKT:

Gm. Zaleszany, pow. Stalowa Wola, woj. podkarpackie
37-464 Stalowa Wola 6, Pilchów 251

tel. (+48) 15 845 04 75
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 8:00; 10:30; 18:00 lub 16:00 (zimą)
Święta państwowo zniesione: 9:00; 18:00 lub 17:00 (zimą)
Dni powszednie: 18:00 lub 17:00 (zimą)

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. kan. mgr Krzysztof Guźla

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Agatówka (2 km), Pilchów

Liczba katolików:
1450

Odpusty:

Św. Jadwigi Królowej (8 czerwca)

Historia:
Wspólnota parafialna swoją działalność w miejscu jej istnienia rozpoczęła od uruchomienia punktu sakralnego w domu prywatnym w 1978 r. Przystosowała go do potrzeb prowadzenia nabożeństw kościelnych i nauki religii dla 150 dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych, realizując inicjatywę ówczesnego proboszcza parafii rozwadowskiej ks. prałata Jana Pai. Szczegółowy nadzór nad kontynuacją prac budowlanych i wykończeniowych prowadził wikariusz parafii Rozwadów ks. Józef Chmura. Uruchomiono kaplicę w 1983 r. W 1985 r. z inicjatywy bpa I. Tokarczuka i ówczesnego proboszcza parafii Rozwadów powołany został w Pilchowie komitet budowy kościoła na czele z sołtysem wsi Ludwikiem Moskalem. Projekt nowego kościoła wykonał inż. Rogoziński z Rzeszowa. Staraniem komitetu wygospodarowano 0,5 ha gruntu pod budowę. Jest to darowizna na rzecz parafii od rodziny Kurasiów i Cecylii Pasieka. Na wiosnę 1986 r. rozpoczęto budowę , w październiku wmurowano kamień węgielny z udziałem bpa I. Tokarczuka. Budowę prowadzono w następnym roku, ukończono budowę 15 listopada 1988 r. Uroczystość poświęcenia świątyni odbyła się w dniu 20 listopada 1988 r. Obecny był bp S. Moskwa. Całość prac przy budowie prowadził ówczesny proboszcz par. Rozwadów Fara ks. Henryk Hazik, majstrem budowy był Aleksander Golik. Należy tutaj wyróżnić fundatorkę p. Apolonię Szwajka, która pokaźną kwotą zasiliła konto budowy kościoła. Kościół jest budowlą murowaną o nowoczesnych rozwiązaniach. Wewnątrz malowany na biało, posadzki z marmuru o niesymetrycznych wzorach, oświetlenie symetryczne na ścianach i rząd żyrandoli ozdobnych pośrodku, nagłośnienie pełne obu kondygnacji. Erekcja parafii nastąpiła w dniu 5 września 1992 r. na podstawie pisemnej decyzji Biskupa Diecezji Sandomierskiej. Parafia posiada akta parafialne od połowy XIX wieku, przejęte od parafii macierzystej Rozwadów – Fara.

- POKAŻ MNIEJ -