Pniów – Św. Zygmunta

PNIÓW

Parafia pod wezwaniem św. Zygmunta

woj. podkarpackie, pow. Stalowa Wola, gm. Radomyśl nad Sanem
37-455 Radomyśl, Pniów 55, tel. 15 845 33 36, 502 415 377
www.parafiapniow.pl, e-mail: parafiapniow@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje na temat wsi Pniów pochodzą z XV w. (dawna nazwa Pnyowy). Pierwotnie przynależała ona do parafii Wrzawy. Około 1436 r. w Pniowie wybudowano pierwszą świątynię, która była filią placówki we Wrzawach. Samodzielna parafia została erygowana w 1464 r. staraniem Jana z Pniewa, archidiakona z Krakowa. Do 1897 w. istniał tu kościół drewniany. W tym czasie ukończono budowę nowego kościoła, wymurowanego z cegły w stylu neogotyckim, zwanego przez biskupów przemyskich „Jutrzenką Północy”. W czasie I wojny światowej został on poważnie uszkodzony, ponieważ znajdował się na linii frontu. Odnowiono go w okresie międzywojennym (m.in. ozdobiono polichromią i witrażami). Wycofujące się z tego terenu oddziały hitlerowskie 27 lipca 1944 r wysadziły kościół w Pniowie. Uległ on wówczas całkowitemu zniszczeniu. Z ruin ocalał jedynie obraz MB Dobrej Rady. Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej parafia nie posiadała więc stałej świątyni, którą wybudowano dopiero pod koniec lat 50-tych XX w. W 1955 roku z inicjatywy ks. Józefa Grabowskiego, pełniącego obowiązki administratora parafii, postanowiono wybudować cegielnię parafialną, aby tak otrzymaną cegłę przeznaczyć na odbudowę kościoła. Stosowna chwila nadeszła po okresie „odwilży październikowej” 1956 r. Odbudowę rozpoczęto w czerwcu 1957 r. wg projektu mgr. inż. Zygmunta Gawlika z Krakowa. Plany konstrukcyjne wykonał mgr inż. Henryk Budziło. Nad całością prac czuwał ks. Leon Trojnar. Wielką pomocą w odbudowie kościoła służyli rodacy z Ameryki, m.in. ks. Franciszek Lądowicz. Główne prace zakończono w 1959 r. Kościół został poświęcony 25 października tegoż roku przez dziekana rozwadowskiego ks. Aleksandra Ziemiańskiego. Następnie trwało wykańczanie wnętrza. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp S. Jakiel 29 czerwca 1960 r. Świątynia jest wybudowana z cegły, otynkowana, na planie krzyża łacińskiego, z wieżą wtopioną w fasadę oraz sygnaturką na przecięciu nawy z transeptem. Kościół został oszkarpowany oraz nakryty dachem siodłowym. Wnętrze jest trójnawowe, sklepione kolebką, otynkowane. Na ścianach umieszczono malowidła, a w oknach witraże ornamentalne. W świątyni znajduje się obraz MB Dobrej Rady, stanowiący wyposażenie wcześniejszego kościoła. Do zespołu kościelnego należy ogrodzenie z czterema zabytkowymi kapliczkami z końca XIX w.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 11.00, 16.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: św. Zygmunta (2 maja), Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia).

Do parafii należą: Pniów, Antoniów, Dąbrówka, Orzechów.

Dom zakonny: Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia (Siostry Zawierzenia), 37-452 Radomyśl, Antoniów 5, tel. 15 845 33 46, e-mail: ognisko@zawierzanki.pl

Ogólna liczba mieszkańców: 1394.

Kapłani pochodzący z parafii: K. Żyłka, M. Serwatka.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: D. Budziło, H. Czernikowska, E. de Ville, J. Lachowska.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola, Rycerze Kolumba.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 600 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Marek Mazur (od 2017 r.)
Emeryt - Ks. kan. mgr Jerzy Pelc