Początek nowej drogi

- Dzisiejszy obrzęd poświęcenia kościoła i ołtarza nie oznacza końca drogi. Parafia musi być rzeczywistością dynamiczną, wędrującą, w stałym dialogu ze światem – podkreślał bp Krzysztof Nitkiewicz.

Dnia 28 października, bp Krzysztof Nitkiewicz poświecił świątynię parafialną i ołtarz w kościele pw. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu.

Początki parafii sięgają roku 2002 r., kiedy władze Tarnobrzega przekazały dominikanom budynek dawnej sali widowiskowej. Władze zakonne przekazały go diecezji sandomierskiej. Postanowiono wówczas zaadaptować budynek, jako ośrodek duszpasterski. Rozpoczęto także sprawować w tym miejscu Msze św. Parafię erygowano dnia 11 maja 2003 r. Prze kolejne lata trwały prace remontowe i aranżacyjne, dzięki którym zaadoptowano budynek do potrzeb sakralnych.

Mszę św. połączoną z obrzędem poświęcenia wraz z biskupem ordynariuszem sprawowali kapłani z dekanatu, w tym miejscowy proboszcz i dziekan tarnobrzeski, ks. Adam Marek, oraz księża, którzy pełnili wciągu 16 lat istnienia parafii funkcję wikariuszy.  We wspólnej modlitwie wzięli członkowie grup duszpasterskich i stowarzyszeń katolickich oraz liczni parafianie. Liturgię uświetnił chór z parafii Wola Baranowska.

Na początku Mszy św., biskup dokonał obrzędu pokropienia wodą święconą ołtarza i ścian.

W kazaniu bp Nitkiewicz mówił, że sposób patrzenia na religię i Kościół zależy od posiadania wiary.

– Parafrazując słowa św. Pawła, jesteśmy nadal głupstwem dla jednych, bo nas nie rozumieją, dla innych zaś zgorszeniem, bo wymagają abyśmy byli idealni, bez żadnej skazy niczym posągi, które wyszły przed chwilą spod ręki artysty. Można postrzegać Kościół, w tym również parafię, w kategoriach administracyjno-usługowych. Ale można przyjąć postawę Bartymeusza z dzisiejszej Ewangelii, który pomimo tego, że był niewidomy zobaczył w Chrystusie zbawiciela – mówił biskup.

– Nie ma wątpliwości, że istnienie parafii, świątyni, pomieszczeń duszpasterskich ułatwia życie księżom i wiernym, gwarantuje stabilność. To jednak nie wyczerpuje stojących przed parafią zadań! Wręcz przeciwnie. Byłoby ograniczeniem jej roli, jej misji. Dzisiejszy obrzęd poświęcenia kościoła i ołtarza nie oznacza, więc końca drogi. Parafia musi być rzeczywistością dynamiczną, wędrującą, w stałym dialogu ze światem. Ma iść do niego, żeby zapewnić tam obecność Słowa Bożego, Chrystusa eucharystycznego i miłości. Dzięki temu świat będzie miał szansę stawać się lepszym. Każda parafia powinna być miejscem otwartym i przyjaznym, w którym jedni pragną prawdziwego dobra drugich. Gdzie wierni mogą zawsze liczyć na proboszcza i wikariuszy, a duszpasterze na świeckich. Nie zapominajmy jednak o słabościach, o ograniczeniach, które trzeba najpierw zobaczyć w samym sobie – dodał hierarcha.

– Siostry i Bracia, módlcie się za księży, pomagajcie im odkrywać piękno kapłaństwa, żeby czuli się potrzebni. Proszę również Księży: rozpalajcie wasze serca modlitwą i dawajcie z siebie wszystko, WSZYSTKO. Żeby tak się stało musimy stale zbliżać się do Chrystusa, wsłuchiwać się w Jego słowa, karmić się Jego Ciałem – podkreślał bp Nitkiewicz.

– Święty Paweł mówi, że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu, aby stanowić jedno ciało. Stąd potrzeba także większej współpracy pomiędzy parafiami: wspólnych spotkań, inicjatyw, pomocy duszpasterskiej, a nawet materialnej. Ważne są również dobre relacje z instytucjami świeckimi. Ta jedność zakorzeniona w Chrystusie oraz scalona troską o człowieka, jest gwarancją, że wszystko się uda, a parafia będzie domem dla każdego – wskazywał kaznodzieja.

Po homilii i odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych, bp Nitkiewicz odmówił modlitwę konsekracyjną. Następnie namaścił olejem krzyżma ołtarz oraz ściany budowli i dokonał ich okadzenia. W mensie ołtarzowej umieszczono relikwie św. Tymoteusza i św. Andrzeja Boboli przekazane parafii przez bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Ostatnim obrzędem było przystrojenie ołtarza i zapalenie świec.

– Dziś wyrażamy naszą wdzięczność wielu osobom i instytucjom, dzięki którym nasza świątynia i parafia powstał rozwijała się i piękniała na chwałę Bożą i ku naszemu zbawieniu. Poprzez akt konsekracji mamy miejsce święte, gdzie niebo łączy się z ziemią, sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi – mówił ks. Adam Marek, proboszcz parafii. Podziękował także biskupowi za przekazane relikwie św. Tymoteusza i św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. – To wielki dar, który chcemy wykorzystać przyzywając ich wstawiennictwa i modląc się o powołania do służby Bożej w Kościele oraz w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny – dodał proboszcz.

Po Mszy św. wierni podchodzili do nowo poświęconego ołtarza, aby uczcić złożone w nim relikwie.