Pod marszałkowskim znakiem

Szkoła w Chrzanowie obchodzi 100-lecie powstania. Uczniowie otrzymali poświęcony przez bp. K. Nitkiewicza sztandar z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

– Historia naszej szkoły zatoczyła koło. Powstała ona w roku odzyskania przez Polskę niepodległości, dziś obrała na nowo za swojego patrona jednego z twórców suwerenności kraju, marszałka Józefa Piłsudskiego. Symbole i wartości, które mamy wypisane na sztandarze są podstawą wychowania młodego pokolenia, które ma wzrastać w poczuciu odpowiedzialności za dobro Ojczyzny – mówił Władysław Sowa, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie.

Chrzanowska placówka edukacyjna postanowiła w bardzo szczególny sposób uświetnić obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Społeczność szkoły wraz z rodzicami ufundowała szkolny sztandar, zaś Rada Gminy na wniosek uczniów, rodziców oraz mieszkańców miejscowości nadała szkole imię marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w miejscowym kościele parafialnym, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z koncelebrującymi duszpasterzami z dekanatu oraz kapłanami pochodzącymi z tej parafii i będącymi absolwentami szkoły. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele władz oświatowych z Lubelskim Kuratorem Oświaty panią Teresą Misiuk, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz uczniowie i młodzież szkolna wraz z nauczycielami i rodzicami. Szczególnymi gośćmi byli absolwenci szkoły, którzy przybyli nawet z odległych stron kraju.

Podczas homilii biskup Nitkiewicz wskazał na powiązanie czasu odzyskania niepodległości przez Polskę i powstanie tej placówki edukacyjnej oraz na zadania, jakie stoją przed szkołą.

– Naród Polski, który w 1918 r. odzyskał niepodległość, był wspólnotą ducha bogatą wielowiekowym dziedzictwem i wyznającą chrześcijańskie wartości. Pomimo rozdarcia go przez zaborców, myślał i żył na wzór rodziny gdzie co prawda pojawiają się kłótnie, ale jej członkowie czują się za siebie odpowiedzialni, są gotowi do poświęceń i do wspólnej pracy. Wasza szkoła – stulatka, nosząca imię marszałka Piłsudskiego jest powołana do pielęgnowania tej tradycji. Tym bardziej, że w dzisiejszym świecie mnożą się podziały, brakuje jakiejś całościowej wizji, a także dalekosiężnej perspektywy. Duch poświęcenia zanika. Stajemy się coraz bardziej fachowcami o ubożejącym, czy wręcz obumierającym człowieczeństwie. W naszych rodzinach, parafiach, w naszych sercach za mało jest miłości, obok wielu innych niedoborów i defektów. Szkoła powinna te braki uzupełniać, doraźnie opatrywać rany młodego pokolenia, a jednocześnie odpowiednio formować uczniów, także przez katechezę. Te zadania są zbieżne z misją Kościoła nazwanego przez Ojca św. Franciszka „szpitalem polowym” oraz „matką dającą życie w Chrystusie”. Mamy naprawdę wiele wspólnego i przy Bożej pomocy jakże wiele jesteśmy w stanie zrobić razem – mówił bp K. Nitkiewicz.

Po homilii biskup poświęcił sztandar szkoły.

Po Mszy św. dalsze uroczystości odbyły się w murach szkolnych, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i jubileuszu szkoły. Rada Rodziców przekazała dyrektorowi i uczniom sztandar, na który uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenia sumiennego wypełniania obowiązków szkolnych oraz troski o dobro Ojczyzny. Następnie młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzuyczny odnoszący się do historii szkoły oraz nawiązujący do patriotycznej rocznicy.

Z okazji 100-lecia szkoły urządzono w szkole wystawę archiwalnych dokumentów i zdjęć obrazujących życie szkoły w ostatnich dziesięcioleciach oraz wydano okolicznościową książkę o stuletniej tradycji szkoły.

Przybyli na uroczystość emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i absolwenci mieli również okazję do wspólnego spotkania i wspominania dawnych lat szkolnych. – Historia tej szkoły zaczęła się 16 marca 1918 r. rozporządzeniem pana inspektora szkolnego okręgu Janów o powołaniu 1-no klasowej szkoły w Chrzanowie. Troskę o jej organizację powierzono Julii Kamińskiej. Społeczność Chrzanowa miała wielką świadomość jak bardzo szkoła potrzebna była ich dzieciom i dlatego wspólnie zakupili dom we wsi Branew i przenieśli do Chrzanowa zamieniając na budynek szkolny. I tak z dniem 1 września 1918 r. roku rozpoczął się tutaj pierwszy rok edukacyjny. Szkoła jednoklasowa była do 1924 r., potem została przemianowana szkołę czteroklasową, jednak sprawiło to trudności lokalowe, i lekcje musiały odbywać się po izbach wiejskich. W 1934 r. powstał komitet budowy nowej szkoły, której w 1935 r. nadano imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Nową szkołę oddano do użytku w 1936 r. i była jak na tamte czasy bardzo nowoczesna. Historia placówki przez kolejne dziesięciolecia była związana z burzliwymi losami naszego narodu. Dziś świętujemy jubileusz stulecia powstania tej szkoły, który powiązany jest z powrotem nadania imienia jej patrona. Otrzymany sztandar i nadane imię marszałka Józefa Piłsudskiego zobowiązuje całą społeczność szkolną do sumiennej pracy i nauki, które są naszym wkładem w troskę o Ojczyznę – dodał Władysław Sowa, dyrektor szkoły.