Pod papieskim patronatem

- Niech święty Jan Paweł II pomaga wam z Nieba wzrastać w cnotach i mądrości, niech wyprasza potrzebne Boże łaski – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz.

Foto - ks. Tomasz Lis

W dniu 99. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Publiczna Szkoła Podstawowa w Skowierzynie otrzymała jego imię oraz poświęcony sztandar. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Zaleszanach, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Wraz z nim Eucharystię sprawowali kapłani z Dekanatu Gorzyce oraz z Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. We wspólnej modlitwie uczestniczyli parlamentarzyści, władze gminne, władze oświatowe, uczniowie, nauczyciele i wychowawcy ze Szkoły Podstawowej w Skowierzynie, grupa młodzieży parafialnej, która tego dnia przyjmowała sakrament bierzmowania oraz parafianie.

Bp Krzysztof Nitkiewicz nawiązał w kazaniu do wyemitowanego w piątek wieczorem przez TVP filmu „Pielgrzym” Andrzeja Trzos-Rastawieckiego, który opowiada o pierwszej pielgrzymce św. Jana Pawła do Polski w 1979 r.

– W jednej z migawek tego wzruszającego dokumentu, papież przyznaje, że w kazaniach coraz częściej podnosi głos. Pomyślałem sobie, że ten święty człowiek musiał nieustannie zderzać się z rzeczywistością grzechu, i w świecie, i w Kościele i w Polsce. Im bliżej był Boga, tym bardziej uwierało go wszechobecne zło. Nie przyglądał się mu obojętnie, czego wyrazem były właśnie głoszone z wielką mocą kazania obok podejmowanych decyzji o charakterze ustawodawczym i wykonawczym. Wynikało to z miłości do człowieka, z troski o niego. Tylko bowiem ten, kto żyje zgodnie z Bożym prawem „jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada” (Ps. 1). Niech św. Jan Paweł II pomaga wam z Nieba wzrastać w cnotach i mądrości, niech wyprasza potrzebne Boże łaski – mówił biskup.

Po homilii biskup udzielił młodym sakramentu bierzmowania. Następnie dokonał poświęcenia sztandaru dla szkoły oraz obrazu przedstawiającego św. Jana Pawła II. Przedstawiciele Rady Rodziców przekazali poświęcony sztandar dyrektor szkoły Małgorzacie Cygan, która wręczyła go uczniom. – To historyczna dla nas chwila. Otrzymując ten sztandar, jako społeczność szkolna, zobowiązujemy się nie tylko do odkrywania postaci i poznawania nauczania św. Jana Pawła II, ale także do przekazywania wartości, którymi żył nasz patron – podkreśliła pani dyrektor.

Dalsza cześć uroczystości odbyła się w budynkach szkolnych, gdzie poświęcono pamiątkową tablice, a młodzież zaprezentowała część artystyczną poświęconą swojemu patronowi.