Podążają ku Chrystusowi

Dwie osoby dorosłe rozpoczęły czas katechumenatu, czyli przygotowanie do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, które włączą je do wspólnoty Kościoła.

W piątek drugiego tygodnia Adwentu bp Krzysztof Nitkiewicz przewodniczył obrzędowi przyjęcia nowych katechumenów, którzy wyrazili publicznie pragnienie przyjęcia sakramentu chrztu. Sprawowany on był na początku Mszy św. w sandomierskim kościele pw. Ducha Świętego. Nowym katechumenom towarzyszyli najbliżsi oraz siostry Jadwiżanki Wawelskie.

Biskup Ordynariusz naznaczył katechumenów znakiem krzyża i udzielił im błogosławieństwa. Otrzymały one także drewniany krzyżyk, jako znak rozpoczętej drogi przygotowania do chrztu i zostały wprowadzone procesjonalnie do świątyni.

Po czytaniach mszalnych i homilii, kandydaci do przyjęcia chrztu otrzymali z rąk biskupa księgę Ewangelii, aby mogły poznawać Jezusa i jego Dobrą Nowinę o Zbawieniu. Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła, według której katechumeni mogą uczestniczyć jedynie w Liturgii Słowa, kandydaci opuścili świątynię.

Bp Krzysztof Nitkiewicz powiedział w kazaniu, że każdy chrześcijanin powinien podtrzymywać w sobie przy pomocy łaski Bożej płomień miłości, starając się rozpalać go coraz bardziej.

– Dzisiejszy Patron, św. Jan od Krzyża mówi, że mamy być jak kawałek zapalonego drewna, który staje się jednym wielkim ogniem. Drodzy Katechumeni. Niech takie właśnie dążenie zdominuje wasze przygotowania do sakramentu Chrztu. Każdy z nas staje się prawdziwym chrześcijaninem nie przez znajomość teorii, lecz przez naśladowanie Chrystusa, a On jest miłością – mówił bp Nitkiewicz.

Katechumenat, czyli czas przygotowania do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej rozpoczyna się w Adwencie zaś jego zakończeniem będzie uroczysty chrzest, pierwsza Komunia św. i bierzmowanie podczas liturgii Wielkiej Soboty.

– Obrzęd przyjęcia do katechumenatu, jest bardzo istotnym momentem, ponieważ katechumeni stają się „domownikami Chrystusa”. Matka Kościół traktuje ich jak swoich, otacza miłością i troską, karmi słowem Bożym i użycza im pomocy płynących z liturgii. Naszym wielkim zadaniem jak wspólnoty Kościoła jest modlić się za te osoby, które podejmują osobistą drogę do poznania Chrystusa. Doświadczenie pokazuje, iż jest wokół nas wiele osób, które nie doświadczyły jeszcze łaski chrztu świętego. Warto zatem podejmować starania, aby poprzez przykład życia chrześcijańskiego, zachęcać tych, którzy jeszcze się wahają, do wejścia na drogę wiary w Jezusa Chrystusa – mówił ks. Marek Kuliński, odpowiedzialny razem z siostrami Jadwiżankami Wawelskimi za towarzyszenie katechumenom.

W Diecezji Sandomierskiej przygotowaniem osób dorosłych do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiej inicjacji – chrztu, bierzmowania i Eucharystii zajmuje się Centrum Ewangelizacyjnego Świętego Augustyna.

Kontakt:

Ks. Marek Kuliński:

tel. 604-520-667

sandomierz.ewangelizacja@gmail.com