Podpisano Deklarację Sandomierską

Foto. Ks. Tomasz Lis

W Ratuszu parlamentarzyści i władze miasta podpisali dokument wzajemnego współdziałania.

Powstanie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Królewskiego Miasta Sandomierza ma na celu promocje dziedzictwa kulturowego Sandomierza i wspieranie inicjatyw mających na celu wszechstronny rozwój Królewskiego Miasta i Ziemi Sandomierskiej oraz jego religijnego, duchowego i kulturalnego dziedzictwa.

Dnia 24 marca w Ratuszu odbyło się podpisanie Deklaracji Sandomierskiej, stanowiącej program działania powołanego Zespołu Parlamentarnego. Już 28 posłów z różnych partii politycznych zadeklarowało przystąpienie do tej inicjatywy.

Uroczyście Deklarację podpisali obecni na spotkaniu posłowie: Krzysztof Lipiec, Marek Kwitek, Stanisław Masternak, senator Jarosław Rusiecki oraz Burmistrz Miasta Marek Bronkowski.

– Królewskie miasto Sandomierz będzie miało wsparcie parlamentarne, wsparcie sformalizowane, bo zespół ten wejdzie w struktury sejmu. To jest gwarantem tego, że będziemy mieli możliwość, ponad podziałami politycznymi, pomyśleć o dobrych rzeczach dla Sandomierza – podkreślał poseł Krzysztof Lipiec.

Akt Deklaracji Sandomierskiej odczytał zebranym poseł Marek Kwitek i następnie dokument został podpisany w trzech egzemplarzach. Jeden został przekazany obecnemu na spotkaniu biskupowi Krzysztofowi Nitkiewiczowi, jeden Burmistrzowi Miasta, zaś trzeci zostanie zdeponowany w Archiwum Sejmu.

Zabierając głos, bp Krzysztof Nitkiewicz powiedział, że brakuje nieraz zrozumienia dla potrzeb Sandomierza i jego mieszkańców. Nawiązując do obchodzonej 60 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które dały początek Unii Europejskiej, biskup zauważył żartobliwie, że dzięki deklaracji powstało wokół Sandomierza, nazywanego „Małym Rzymem”, środowisko deklarujące wsparcie na rzecz pomyślnego rozwoju miasta i o jego bezcennych zabytków.