Podsumowanie akcji „Podziel się dobrocią”

Dzieci i młodzież wysłały karki Bożonarodzeniowe i życzenia do osób starszych i samotnych.

Z dniem ostatniego grudnia zakończyła się akcja pt. „Podziel się dobrocią” do której zostały zaproszone dzieci i młodzież naszej diecezji. Ideą tego wydarzenia było wysyłanie listów z życzeniami i kartkami Bożonarodzeniowymi przygotowanymi osobiście lub zakupionymi. Dzieci wysyłały do siebie nawzajem (nie wiedząc tak naprawdę do jakiego dziecka trafi ich list i nie widząc od kogo otrzymają) a od młodzieży list został skierowany do osób starszych i samotnych, często nie mających już najbliższej rodziny. Jest to piękny dar, który wierzmy i mamy nadzieję, że pozostanie w sercach odbiorców. Listów rozesłanych między dziećmi zostało 50 a do osób starszych 28 co jest bardzo budującym sygnałem, że tradycyjna forma przekazywania listów jest kontynuowana a jednocześnie dzieci i młodzież uczą się dzielić dobrem zupełnie bezinteresownie.

– Mam głęboką nadzieję, że tegoroczna pierwsza edycja pt. „Podziel się dobrocią” na stałe zapisze się w kalendarium wydarzeń kierowanych do dzieci i młodzieży. Jak na te trudne warunki epidemiczne zainteresowanie było dość spore co mam nadzieję, że zaowocuje jeszcze większym zainteresowaniem w przyszłości. W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy zechcemy w podobnej formie skierować naszą prośbę do dzieci i młodzieży ale o szczegółach będziemy informować w późniejszym czasie. Bardzo dziękuję rodzicom, księżom i katechetom, którzy pomogli w rozpropagowaniu tej pięknej idei i mam nadzieję, że zaszczepili pragnienie rozsiewania dobra w sercach innych osób. Czyniąc tak niewiele można uczynić bardzo dużo – powiedział ks. Jan Kania, Diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży.