Podsumowanie wakacji w KSM

Godziszowskie spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na zakończenie wakacji.

Dnia 30 sierpnia młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży spotkali się na podsumowaniu wakacji. Rozpoczęło się ono od Eucharystii w miejscowej świątyni podczas której dziękowano za udane wakacje, wypoczynek i formacyjne wyjazdy wakacyjne. Za oprawę muzyczną odpowiedzialna była grupa muzyczna młodzieży z oddziału Potok Wielki wraz z panem Andrzejem Drabiniakiem. Po wspólnej modlitwie podczas spotkania formacyjno-organizacyjnego wspominano wakacyjne wyjazdy formacyjne i wypoczynkowe. Były też pierwsze plany na nowy rok formacyjny.

– Swoje wysiłki i młodzieńczy zapał chcemy łączyć z formacją duchową, która dla nas jest zawsze najważniejsza. Mamy nadzieję, że poprzez takie spotkania – najpierw z Panem Bogiem, a później we wspólnocie ludzi młodych z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży nasza formacja i wspólnota będzie się rozwijać i wzrastać w liczbę. Nasze spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu i błogosławieństwem. Dziękujemy oddziałowi z Godziszowa za miłe przyjęcie – podkreślali młodzi z Zarządu Diecezjalnego KSM-u.