Podziękowania bp. Krzysztofa Nitkiewicza

Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy w tych dniach pamiętali o moich rocznicach, począwszy od dziesięciolecia święceń biskupich i posługi w Diecezji Sandomierskiej. Wysławiając Boże Miłosierdzie, z wdzięcznym sercem wobec każdego, proszę Was najdrożsi o modlitwę.

+ Krzysztof Nitkiewicz

PODZIEL SIĘ
Bp Krzysztof Nitkiewicz
Dewiza biskupia: Misericordias Domini cantabo (Będę wyśpiewywał miłosierdzie Pana). Funkcje w dykasteriach watykańskich: Konsultor Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. Funkcje w KEP: Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu, Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Inne funkcje: Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Biskup sandomierski od 04.07.2009 r.