Podziel się dobrocią

Referat Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej zachęca do włączenia się w akcję pt. „Podziel się dobrocią”.

W świecie, gdzie realny kontakt przejmuje świat wirtualny chcemy zachęcić dzieci i młodzież do tego, aby pozostawić w sercu drugiego człowieka prawdziwy, malutki gest dobroci. W minionych latach akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, co daje nadzieję, że w tym roku będzie ona jeszcze większa.

Oto propozycje:
1. Dla dzieci od tych najmłodszych do 8 klas szkoły podstawowej. Mogą zrobić, narysować lub ewentualnie kupić kartkę bożonarodzeniową z życzeniami dla swojego rówieśnika. W środku mogą załączyć napisany przez siebie list, w którym napiszą kilka słów o sobie i (jeśli zechcą), jak ich znaleźć w mediach społecznościowych. Może to sprawić, że w czasie świątecznym znajdą siebie i będą mieć nową piękną znajomość. Najważniejsze w akcji jest to, że każde dziecko, które przyśle list również otrzyma list zwrotny od swojego rówieśnika.

Kartkę wkładają do koperty z naklejonym znaczkiem, zaklejają i na odwrocie podają swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i klasę (np. 4 klasa). Na głównej stronie nie piszą nic, ponieważ tam znajdzie się adres innego dziecka, do którego list zostanie wysłany. Taką kopertę wkładają do drugiej koperty i przysyłają na adres: Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej , ul. Mariacka 7, 27-600 Sandomierz. Czas wysyłania listów do 16 grudnia. Wszystkie listy, które dotrą do nas w tym terminie zostaną wysłane jeszcze przed świętami. Te spóźnione dopiero po świętach.

2. Dla młodzieży kierujemy zachętę, aby napisać list z kartką bożonarodzeniową do osoby starszej i samotnej. W diecezji mamy bardzo dużo takich osób, dlatego na pewno wielką radość takiemu człowiekowi sprawi niespodziewany list pełen dobroci. Byłoby miło, gdyby z tyłu koperty pozostawili swój adres, bo być może starszy człowiek (który nie umie wysyłać sms-ów, ale umie pisać listy) zechce listownie również do takiej osoby odpisać; jeśli jednak ktoś pragnie pozostać anonimowy, to oczywiście nie podaje swojego adresu. Taki list w kopercie wkłada do drugiej koperty i wysyła na adres: Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej , ul. Mariacka 7, 27-600 Sandomierz z dopiskiem „List do osoby starszej (K) lub (M)”/* “K” – oznacza, że list mamy wysłać do kobiety, a “M” do mężczyzny. My zajmiemy się resztą! Termin nadsyłania listów do 16 grudnia.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com