Połaniec – MB Wspomożenia Wiernych

POŁANIEC

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

woj. świętokrzyskie, pow. Staszów, gm. Połaniec
28-230 Połaniec, ul. Żapniowska 9, tel. 15 865 05 45

INFORMACJE O PARAFII

W 1971 r. rząd PRL podjął decyzję o budowie elektrowni w pobliżu Połańca. Rok później ruszyły prace, które zakończyły się w 1983 r. (w 1979 r. uruchomiono pierwszy blok Elektrowni Połaniec). W związku z tą inwestycją doszło do dynamicznego rozwoju miasta (w 1980 r. Połaniec odzyskał prawa miejskie, które utracił w 1869 r.), m.in. rozpoczęto budowę nowego osiedla mieszkaniowego „Energetyk”. Posługę duszpasterską dla wiernych z tego osiedla pełnili duchowni z parafii pw. św. Marcina w Połańcu. Powstała jednak potrzeba stworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego dla tej dzielnicy miasta. Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych erygowana została 1 marca 1986 r. Zgodnie z wieloletnią tradycją w pierwszą niedzielę maja na Kopcu Kościuszki, w historycznym miejscu, gdzie Tadeusz Kościuszko w 1794 r. podpisał Uniwersał Połaniecki, odbywają się uroczystości religijno-patriotyczne. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych zbudowany został w latach 1990-1996 wg projektu arch. Adama Abrama i Edwarda Paszkiewicza z Sandomierza. Nad całością prac czuwał ks. Witold Dobrzański. Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał bp M. Zimałek 24 maja 1991 r. Uroczyste poświęcenie kościoła przez bpa W. Świerzawskiego miało miejsce 24 maja 2001 r. Świątynia posiada styl nowoczesny, jest ceglana, z białymi, żelbetowymi elementami dekoracyjnymi frontonu, szczytu i trójkątnych lunetek w dachu. Trójkątny szczyt przeradza się w arkadę, zwieńczoną krzyżem o dynamicznym kształcie. Budowla jest jednonawowa, z transeptem i węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium otoczonym zapleczem. Nakryta jest dwuspadowym dachem z wieżyczką na planie trapezu z daszkiem w formie nieregularnego ostrosłupa. Kurtynowe ściany boczne tworzą przestrzenie dla dużych, prostokątnych okien oświetlających całą przestrzeń kościoła. Dodatkowo świątynia zawiera wiele innych okien, o różnorakim kształcie. Prezbiterium wraz z przestrzeniami nawy poprzecznej stanowi rzeźbiarską kompozycję prostych i skośnych ścian, z przestrzeniami otwartymi i półokrągło zakończonymi arkadami, na przemian barwnych i surowo ceglanych, z centralnie umieszczonym tabernakulum w uformowanej w kształt krzyża glorii z promieni. Ołtarz, ambona i krzyż ołtarzowy udekorowane są mosiężnymi rzeźbami Chrystusa i apostołów. Św. Jan Paweł II sprawował przy nich Mszę świętą w Sandomierzu, podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00
– w dni powszednie: 17.30, 18.00
– w święta państwowo zniesione: 17.00.

Odpusty: MB Wspomożenia Wiernych (24 maja), św. Maksymiliana Kolbe (14 sierpnia).

Do parafii należą: Ulice: Akacjowa, Batalionów Chłopskich, Czarneckiego, Działkowców, Energetyków, Generała Franciszka Kleeberga, Generała Zajączka, Głowackiego, Jana Pawła II, Jana Kilińskiego, Kazimierza Warchałowskiego, Klonowa, Kołłątaja, Kosynierów, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Kubika, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Madalińskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Michała Jańczuka, Mieczysława Tarnowskiego, Ruszczańska (część: numery 19-21),Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Wesoła, Widokowa, Wiślana, Witosa, Żapniowska, Zachodnia; miejscowości: Podskale, Rybitwy (część: numery 15-39, 46 do końca).

Ogólna liczba mieszkańców: 6093.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Nocuń SCJ, P. Strojny, Ł. Sadołocha.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. C. Góral OSC.

Grupy parafialne: Dzieci Maryi, Grupa Adoracyjno-Apostolska, Grupa Misyjna, Parafialny Zespół Caritas, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola, wolontariat.

Instytucje i ośrodki kościelne:
Franciszkańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Hostel „Wspólnota” dla uzależnionych od alkoholu, ul. 11 Listopada 15, 28-230 Połaniec, tel./fax. 15 865 07 38, kom. 784 583 558, www.terapia.franciszkanie.pl; e-mail: hostel.polaniec@franciszkanie.pl

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1 km.
Kaplica cmentarna pw. Wszystkich Świętych, wybudowana w latach 1990-1991

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr lic. Mariusz Piotrowski (od 2018 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Mateusz Kobylarz (od 2022 r.)