Policyjne święto

Wojewódzkie obchody święta świętokrzyskiej policji w Sandomierzu.

Foto. Ks. Tomasz Lis

W Sandomierzu odbyły się uroczystości Wojewódzkiego Święta Świętokrzyskiej Policji, podczas, których dziękowano stróżom prawa za ofiarną i pełną poświęceń służbę oraz wręczono odznaczenia państwowe, resortowe oraz akty nominacyjne na kolejne stopnie policyjne.

Święto rozpoczęła Msza św. w Bazylice katedralnej, której przewodniczył ordynariusz sandomierski bp Krzysztof Nitkiewicz. W Eucharystii, którą koncelebrowali policyjni kapelani modlono się w intencji bezpiecznej i dobrej służby dla świętokrzyskich policjantów. We wspólnej modlitwie uczestniczyli liczni, przedstawiciele parlamentarzystów, władze Komendy Głównej Policji Państwowej na czele z nadinsp. Andrzejem Szymczykiem, I zastępcą Komendanta Głównego Policji, przedstawiciele władz wojewódzkich, władze Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na czele z insp. Dariuszem Augustyniakiem, lokalne władze samorządowe, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz licznie przybyli policjantki i policjanci wraz z rodzinami.

Nawiązując do przeczytanej Ewangelii, bp Krzysztof Nitkiewicz w homilii powiedział, że każdy powinien być jak siewca z przypowieści Chrystusa. Ten siewca nie zatrzymuje się, lecz konsekwentnie podąża przed siebie, obficie rzucając ziarno. W przypadku chrześcijanina chodzi tu o ziarno dobra. Ono czasami nie będzie w stanie wykiełkować, ale nawet wtedy pozostanie ważnym znakiem, który dodaje otuchy i pociąga.

– Dlatego nie zniechęcajcie się, jeśli owoce waszej pracy wypadają poniżej oczekiwań, albo ich nie widać. Statystyki są pomocne, ale nie uwzględniają wszystkiego. Musimy patrzeć na życie, na nasze dokonania i porażki w świetle wiary, dalej i szerzej. Bóg stosuje inną ekonomię, pomnaża to, co robi człowiek, dlatego żaden wysiłek nie idzie na marne – mówił biskup.

– Kiedyś rodzice straszyli dzieci Milicją Obywatelską. Dzisiaj doświadczacie agresji i pomówień przy okazji manifestacji, jakie ochraniacie. Na podstawie pojedynczych przypadków konstruuje się negatywny obraz Waszej Służby. Wytrwajcie ! Rzucajcie dalej ziarno dobra i pielęgnujcie je. Strzeżcie go w sobie i w innych – podkreślał hierarcha.

W związku z przypadającym 16 lipca wspomnieniem liturgicznym Matki Bożej z Góry Karmel, kaznodzieja wspomniał o nabożeństwie szkaplerza, którego zewnętrznym wyrazem jest medalik, kawałek płótna lub szata. Bp Krzysztof Nitkiewicz powiedział, że św. Jan Paweł II nosił szkaplerz od dziecka; miał go na sobie również w dniu zamachu. Ten zaplamiony krwią szkaplerz znajduje się dzisiaj w jednym z rzymskich kościołów. Kaznodzieja zachęcił Policjantów do powierzenia się opiece Maryi, aby prowadziła ich do Chrystusa, broniła przed zagrożeniami i kształtowała serca w szkole miłosierdzia.

Policjanci na znak wdzięczności za wieloletnie duchowe wsparcie wręczyli biskupowi K. Nitkiewiczowi statuetkę „Przyjaciel świętokrzyskiej Policji”.

Mszę świętą uświetniła swoją obecnością kompania honorowa policji wraz z resortową orkiestrą. Dalsza część policyjnego święta odbyła się na Rynku Starego Miasta, gdzie wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty nominacyjne na kolejne stopnie policyjne. Pośród awansowanych był komendant sandomierskich policjantów Dariusz Chmielowiec, który otrzymał awans na stopień inspektora Policji.

Policjantom w tej podniosłej chwili towarzyszyły rodziny i bliscy.

Gratulacje dla świętokrzyskiego garnizonu, jednego z najlepszych w Polsce, przekazał I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Uroczystość zakończył pokaz musztry paradnej i koncert policyjnej orkiestry. Popołudniu na Wiślanym Bulwarze im. Józefa Piłsudskiego odbyła się Piknik Policyjny, gdzie zaprezentowały się komendy powiatowe oraz poszczególne sekcje policyjne.