Polska prezentacja dokumentu „Biskup i jedność chrześcijan: Vademecum ekumeniczne”

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zaprezentowano najnowszy dokument Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Zaledwie dwanaście dni po watykańskiej prezentacji najnowszego dokumentu Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan: „Biskup i jedność chrześcijan: Vademecum ekumeniczne”, został on przedstawiony dzisiaj, 16 grudnia, podczas konferencji prasowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Radość z tej inicjatywy wyraził ks. kardynał Kurt Koch, Przewodniczący ekumenicznej dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Konferencję prowadzoną przez ks. dr. prof., Sławomira Pawłowskiego, SAC, prof. KUL, otworzył rektor uniwersytetu ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski.

Bp Krzysztof Nitkiewicz, Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP, zauważył na wstępie, iż zaangażowanie Kościoła katolickiego w Polsce w ruch ekumeniczny sięga czasów Soboru Watykańskiego II i związane jest z osobą Sługi Bożego kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, który już 1 X 1962 r. erygował przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej Ośrodek ds. Jedności Chrześcijan. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, obok działalności gremiów ekumenicznych KEP, można zauważyć dużą aktywność biskupów diecezjalnych oraz ich współpracowników, zaczynając od referentów ekumenicznych.

– Zaangażowanie ekumeniczne Kościoła katolickiego w Polsce nie ustępuje innym krajom na Zachodzie – podkreślił bp Nitkiewicz.

W tematykę Vademecum wprowadził ks. arcybiskup metropolita lubelski, dr hab. Stanisław Budzik, Przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP i Wielki Kanclerz KUL.

– Odpowiedzialność biskupa za popieranie jedności chrześcijan jest jasno określona w Kodeksie prawa kanonicznego – powiedział metropolita lubelski. – Biskup powinien odnosić się do braci niebędących w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim z życzliwością i miłością, popierając ekumenizm zgodny z myślą Kościoła. Niniejszy dokument jest oferowany jako pomoc biskupom, aby mogli lepiej zrozumieć i wypełniać swoją ekumeniczną odpowiedzialność. Mają prowadzić lokalne kościoły, powierzone ich pasterskiej trosce, ku jedności, o którą tak żarliwie modlił się nasz Pan.

Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, Dziekan Wydziału Teologii KUL, mówił o ekumenizmie duchowym oraz dialogu miłości i prawdy. Podkreślił, że podczas każdej Eucharystii, celebrans oraz uczestnicy liturgii proszą Boga, aby dał Kościołowi jedność i pokój.

– Siłą Vademecum dla Biskupów są zalecenia praktyczne. Jest to dokument nie tylko dla biskupów, ale liderów ekumenizmu i tych, którzy się tym tematem interesują – powiedział ks. dr hab. Sławomir Pawłowski Kierownik Sekcji Ekumenizmu KUL

Na zakończenie konferencji prasowej, została odczytana modlitwa o jedność chrześcijan katolickiego pioniera ruchu ekumenicznego, ks. Paula Couturiera (1881-1953), przytoczona również w najnowszym dokumencie Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.