PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Łk 6,36-38)

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Oto słowo Pańskie.

Męka Chrystusa przeżywana jest ciągle na nowo. Każdy z nas może postawić sobie pytanie czy jest gotów w niej uczestniczyć. A wyraża się ona właśnie przez miłosierdzie, którym obdarzamy tych, którzy o nie proszą bądź są spragnieni tego daru. I jak człowiek jest całością w swej cielesności i duchowości, tak dar miłosierdzia poza darem dla ciała być może w obecnym czasie wzywa nas do daru dla ducha. Bo nie sposób nie zauważyć tych, którzy są ograbiani z ich szansy spotkania z Panem przez pęd tego świata. I nasza odwaga i nasz czas dla tych właśnie będzie spełnieniem postulatu Chrystusa, który podczas spotkania z Samarytanką domaga się: „Daj mi pić”.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl