PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Archiwum prywatne
Archiwum prywatne

EWANGELIA  (Łk 6,36-38)

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Oto słowo Pańskie.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii zachęca nas do naśladowania dobroci samego Boga. W naszym życiu codziennym jesteśmy zazwyczaj wyrachowani, szukamy sprawiedliwości na własną rękę, odpowiadamy złem na zło, agresją na agresję czy obmową na obmowę. W ten sposób pomnażamy tylko zło. Chrystus wzywa nas do praktykowania prawdziwej miłości. Odpowiedzią Boga na zło jest miłosierdzie. Tak w naszym życiu odpowiedzią na zło powinna być nasza dobroć. W ten sposób naśladujemy samego Boga.