PONIEDZIAŁEK III TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 6,22-29)

Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy Go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”
W odpowiedzi rzekł im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.
Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”
Jezus odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

Oto słowo Pańskie.

Działanie Jezusa zawsze zaskakuje. „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?” Obserwowali Go uważnie i nie spostrzegli, kiedy i jak zniknął im z oczu. Daremny jest trud człowieka polegający na śledzeniu Boga. Bóg działa kiedy chce i jak chce, według swojej, Bożej logiki. Nawet najbystrzejsze umysły nie są w stanie pojąć jak. „Duch wieje kędy chce i jak chce” (J 3,8). Zamiast starać się zrozumieć Boga, warto Mu zaufać i poddać swoją wolę Jego Woli. Ludzka wola może być sprzeczna z Wolą Bożą. Trzeba umieć w pokorze się do tego przyznać. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy”. Pokora polega na tym, że będę potrafił ustąpić, porzucić swoje opinie i kalkulacje, a wybrać logikę Boga. Czy stać mnie na taki krok?