Ponieśmy światło miłości

W hali tarnobrzeskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się doroczna Wigilia Miejska.

W tarnobrzeskiej wigilii zorganizowanej tradycyjnie z inicjatywy władz miasta, uczestniczyli: biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek, przewodniczącym rady miejskiej Bogusław Potański, duchowieństwo dekanatu sandomierskiego, przedstawiciele instytucji charytatywnych i socjalnych oraz liczni Tarnobrzeżanie.

Uroczystość rozpoczęło przekazanie przez tarnobrzeski Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskiego Światełka Pokoju. Tegorocznej akcji przyświeca hasło „Światło, które daje moc”. Harcerze życzyli, aby światło, przekazane dzisiaj na ręce biskupa sandomierskiego oraz prezydenta Tarnobrzega, rozniosło po całym mieście dobro, miłości życzliwość.

O nich mówił w życzeniach skierowanych do zgromadzonych w hali oraz wszystkich tarnobrzeżan Dariusz Bożek.

– Spotykamy się co roku na łamaniu opłatkiem, by przekazać sobie nawzajem to co mamy w sercu, czyli naszą miłość i dobroć. Święta Bożego Narodzenia są czasem, kiedy możemy być razem. Chociaż spotykamy się tutaj często, jako ludzie samotni, to pamiętajmy, że wokół nas są inni, i być może ten inny jest tym, kto odda nam dzisiaj to co ma najcenniejszego i najlepszego swoim sercu – powiedział prezydent miasta. – Pamiętajmy o wszystkich potrzebujących naszej pomocy. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, by jak podkreślili harcerze, nieść światło pokoju i miłości w cały świat. Życzę, aby towarzyszyło nam ono przez cały nadchodzący nowy rok.

– Boże Narodzenie mówi nam, że Bóg jest blisko każdego człowieka i o nikim nie zapomina. Dlatego i my nie możemy o nikim zapomnieć. Nie możemy dzielić ludzi na lepszych i gorszych. Nie powinno być dwóch albo trzech Tarnobrzegów pomiędzy którymi nie ma żadnego poczucia więzi, gdyż dzieli je poziom życia, czy pozycja społeczna. Niech dzisiejsze spotkanie na którym przełamujemy się opłatkiem, śpiewamy wspólnie kolędy, siedzimy obok siebie przy stołach, stanie się zachętą do budowania jedności wyrażonej w konkretnych czynach – zaznaczył bp Krzysztof Nitkiewicz.

Po błogosławieństwie opłatków przez księdza biskupa, nastąpił czas składania życzeń.
Wigilijne dania, czyli barszcz czerwony, pierogi z kapustą, ruskie, rybę, sałatki, ciasta oraz kompot z suszu dla ponad 300 osób przygotowała, podobnie jak w minionych latach, Spółdzielnia Socjalna Konar, a wsparli ją przy serwowaniu potraw harcerze oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu.