Posiedzenie Rady Kapłańskiej i Księży Dziekanów Diecezji Sandomierskiej

Dnia 12 października odbyło się w Sandomierzu posiedzenie Rady Kapłańskiej i Księży Dziekanów. W zebraniu, któremu przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, uczestniczyli bp senior Edward Frankowski, Wikariusz generalny i Wikariusze biskupi wraz z pracownikami Kurii Diecezjalnej oraz Księża stanowiący senat Diecezji Sandomierskiej.

Bp Krzysztof Nitkiewicz przybliżył główne tematy poruszane na ostatnim posiedzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. W związku ze spadającą liczbą powołań, poprosił o większą współpracę pomiędzy parafiami i seminarium duchownym, szczególnie w dziedzinie formacji liturgicznej służby ołtarza oraz grup młodzieżowych. Razem z dyrektorem wydziału duszpasterstwa ogólnego ks. Markiem Kumorem, Biskup Ordynariusz przedstawił księżom propozycje dotyczące Kongresu Eucharystycznego, który rozpocznie się w Diecezji Sandomierskiej w I niedzielę adwentu. Po dyskusji zostały one przyjęte przez uczestników spotkania. Planowane są między innymi całodobowe adoracje Najświętszego Sakramentu, procesje eucharystyczne z parafii do parafii, coniedzielne nieszpory eucharystyczne połączone z Msza św. lub jutrznia oraz warsztaty liturgiczne.

Następnie informacje odnośnie duszpasterstwa rodzin podał ks. Tomasz Cuber, zaś te odnoszące się do spraw związanych z katechizacją ks. Adam Kopeć. O obchodach jubileuszu 200-lecia seminarium Wyższego Seminarium Duchownego mówił rektor ks. Rafała Kułaga. Wspomniał także o rekolekcjach powołaniowych dla młodzieży męskiej, które odbędą się w Sandomierzu od 29 listopada do 1 grudnia. Ks. kanclerz Roman Janiec poinformował o trwających podyplomowych studiach teologiczno-katechetycznych dla sióstr zakonnych i osób świeckich oraz o planowanych zapisach na kolejną edycję studiów.