Posłańcy Bożej Miłości

Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz ustanowił 5 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu odbył się uroczysty obrzęd błogosławieństwa i posłania nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Dołączą oni do grupy mężczyzn, którzy posługują w parafiach diecezji, zanosząc Eucharystię osobom chorym i starszym.

Eucharystii przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, koncelebrowali ks. Dariusz Sidor, koordynator formacji, o. Mikołaj Walczak, przełożony tarnobrzeskiego klasztoru dominikanów oraz przybyli proboszczowie szafarzy. We wspólnej modlitwie uczestniczyły żony oraz bliscy nowo ustanowionych szafarzy.

Bp Nitkiewicz zachęcał w homilii, aby za przykładem św. Jana Chrzciciela być głosem, który obwieszcza Jezusa Chrystusa i lampą w której płonie światło Zbawiciela.

– Nie jesteśmy ani światłem ani prawdą, lecz sami ich potrzebujemy, by nie błądzić po omacku, szkodząc sobie i innym. Światłem, które świeci w największych mrokach i niezmienną prawdą, jest wyłącznie Jezus Chrystus. Dlatego powinien być zawsze w centrum naszego życia. Musimy obrać sobie Chrystusa jako przewodnika, a On stanie się towarzyszem naszej codziennej wędrówki. To jest jednocześnie droga do umocnienia relacji z innymi – powiedział biskup. Nawiązując do jednego z apoftegmatów Ojców Pustyni, Kaznodzieja wskazał następnie na zagrożenia, jakie mogą się pojawić niezależnie od dobrych chęci. Są to roztargnienie, zaniedbywanie obowiązków i pożądanie. Lekarstwem na nie jest czuwanie przepełnione modlitwą oraz dobrymi uczynkami.

Po homilii kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy wyrazili swoją gotowość do posługi Najświętszej Eucharystii i zostali pobłogosławieni przez Biskupa Ordynariusza.

Po Mszy św. każdy z nich otrzymał stosowną legitymację. Przygotowanie do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. obejmuje formację z zakresu teologii Eucharystii, liturgiki i duchowości. Kandydaci zapoznają się zasadami posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej oraz z pobożnością eucharystyczną i z kultem Najświętszego Sakramentu.

– Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. wymaga szczególnego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem upoważnienia kandydaci przeszli odpowiednią formację. W tym czasie pogłębiali najważniejsze zagadnienia teologiczno-liturgiczne. Spotkaniom towarzyszyły również ćwiczenia praktyczne. Przygotowanie miało oczywiście charakter wprowadzający. Znaczenie tej posługi, jej wpływ na głębię wiary i jakość życia chrześcijańskiego czy na działalność apostolską w parafii można zrozumieć dopiero w dalszej systematycznej formacji na poziomie parafialnym i diecezjalnym – mówił ks. Dariusz Sidor, koordynator formacji.