Posługi w drodze ku kapłaństwu

W kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła w Sandomierzu biskup Krzysztof Nitkiewicz udzielił posług lektoratu i akolitatu alumnom III i IV roku.

Uroczystość poprzedziły rekolekcje wielkopostne, które wygłosił alumnom ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, wykładowca UKSW.

Eucharystii w trakcie której udzielono posług przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali profesorowie i wychowawcy seminaryjni na czele z ks. Rafałem Kułagą, rektorem seminarium. Ze względu na obostrzenia epidemiczne w uroczystości uczestniczyła tylko wspólnota seminaryjna oraz rodzice alumnów przyjmujących posługi.

Nawiązując do słów Chrystusa z przeczytanej Ewangelii, bp Nitkiewicz podkreślił, że droga do tego, aby otrzymać wszystko czego potrzebujemy, zawiera się w proszeniu, szukaniu i kołataniu z ufnością do serca Boga.

     Ona wygląda inaczej, niż zakupy w centrum handlowym. Bóg jest zarazem przeciwieństwem tych, którzy obiecują złote góry lecz wszystko kończy się na słowach, czego przykładem może być ten kościół i budynek seminarium duchownego – powiedział kaznodzieja.

Mówiąc następnie o tym, że droga formacji seminaryjnej jest długa i trudna, biskup zauważył, że polega ona nie tylko na dobrym przygotowaniu duchowym oraz intelektualnym.

    Każdy kto na nią wkroczył powinien modlić się z ufnością i wytrwale do Ojca Niebieskiego, aby go obdarzył łaską święceń. Ma prosić, szukać i kołatać każdego dnia mocniej, niż wczoraj. W ten sposób lepiej zrozumie czym jest kapłaństwo, będzie je sobie cenił i nigdy tego daru nie podepcze, nie odrzuci. Powinniście, drodzy alumni, oczekiwać święceń na kolanach i bez oszczędzania siebie. Oczekiwać, a nie przeczekać sześć lat, gdyż wtedy finał będzie żałosny: skupienie się na sobie i pretensje do wszystkich. Udzielone dzisiaj posługi lektoratu i akolitatu niech staną się kolejnym etapem takiego intensywnego oczekiwania na łaskę kapłaństwa – zakończył bp Nitkiewicz.

Obrzęd udzielenia posług rozpoczęło przedstawienie kandydatów przez rektora uczelni ks. Rafała Kułagę. Biskup modląc się nad lektorami i akolitami oraz przekazując księgę Pisma Świętego i naczynie z komunikantami wprowadził kleryków w ich nowe czynności. Posługi lektora i akolity, to etapy w drodze do sakramentu kapłaństwa. Lektorowi wspólnota Kościoła powierza troskę o głoszenie Słowa Bożego, zaś akolita stanowi pomoc kapłana w posłudze ołtarza.