Poświęcenie kaplicy w domu sióstr św. Józefa

Biskup Krzysztof Nitkiewicz poświęcił kaplicę sióstr św. Józefa w Domu Rekolekcyjnym na Radnej Górze.

Dnia 13 stycznia bp Krzysztof Nitkiewicz pobłogosławił oraz sprawował Mszę św. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego sióstr św. Józefa w Radnej Górze. Eucharystię koncelebrował kapelan sióstr ks. Marian Kowalczyk SCJ. W modlitwie uczestniczyła wspólnota sióstr na czele z Przełożoną Prowincjalną S.M. Antoniną Piekarz. Na początku Eucharystii siostra przełożona prowincjalna zwróciła się z prośbą do biskupa o pobłogosławienie kaplicy domowej, w której siostry będą się modliły, aby nabierać siły do codziennej posługi.

Bp Nitkiewicz powiedział w homilii, że Chrystus towarzyszy zawsze człowiekowi, nawet w najbardziej prozaicznych aspektach życia.

   On leczy nas gdy jesteśmy złożeni niemocą duchową i fizyczną, kiedy brakuje nam miłości. Uzdrawia, abyśmy mogli kochać Boga i drugiego człowieka. Niech domowa kaplica, którą dzisiaj poświęcamy, stanie się dla każdej z was miejscem wewnętrznej przemiany, dokonującej się w spotkaniu z Boskim Zbawicielem – mówił biskup.

W trakcie Mszy świętej został poświęcony również ołtarz oraz tabernakulum. Patronem kaplicy będzie św. ks. Zygmunt Gorazdowski – założyciel Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa.

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa powstało we Lwowie w 1884 r. Jego założycielem był św. ks. Zygmunt Gorazdowski. Zakon w Radnej Górze powstał z inicjatywy Matki Eugenii Rekuckiej w roku 1947. Jego powołanie podpisał ówczesny arcybiskup lubelski Stefan Wyszyński. Fundatorką klasztoru Sióstr Józefinek w Radnej Górze była Anna Nagórska – poetka, humanistka, nauczycielka i wychowawczyni młodego pokolenia w okresie II Rzeczypospolitej i w czasie II wojny światowej, a późnej inicjatorka wielu akcji oświatowych. Przekazała ona ziemie wraz z zabudowaniami zgromadzeniu zakonnemu, które z czasem rozbudowało zakon, pustelnię i gospodarstwo rolne.