Poznawać Boga i świat

Foto. Fotolia / Renáta Sedmáková

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej jest katechezą o Bogu i zaproszeniem do udziału w Jego życiu. Wiele dzieci i młodzieży rozpocznie od września naukę w nowych szkołach. Inni pozostaną w dotychczasowych placówkach. Obowiązkiem Dyrekcji każdej szkoły jest zapewnienie nauki religii we współpracy z Kurią Diecezjalną w Sandomierzu i z Księżmi Proboszczami. Największa odpowiedzialność spoczywa jednak na Rodzicach i prawnych Opiekunach.

Drodzy Rodzice, kierując się wyborem szkoły dla waszego Dziecka, zainteresujecie się sposobem prowadzenia nauki religii. Ojciec św. Franciszek przypomina, że edukacja nigdy nie jest neutralna. Ona albo ubogaca, albo zubaża. Pozwala wzrastać, albo ten wzrost hamuje. Chociaż nikt nie stanie się automatycznie lepszym człowiekiem przez samo tylko uczęszczanie na lekcje religii, każde ograniczenie w tej materii, czy jej marginalizowanie, odbija się niekorzystnie na kształtowaniu osobowości młodego człowieka.

Pamiętajcie, że katechizacja szkolna, której towarzyszy katecheza w parafiach przy okazji sakramentów chrztu, bierzmowania, Eucharystii i małżeństwa, stanowi szansę na umocnienie relacji z Chrystusem. Jest zarazem kluczem do lepszego zrozumienia rzeczywistości w której żyjemy.