Pozwólcie nam być sobą

Pod takim hasłem odbyły się w Sandomierzu obchody światowego miesiąca autyzmu.

Foto. Agnieszka Burczy

W ramach trwającego światowego miesiąca wiedzy na temat autyzmu w Katolickim Domu Kultury odbyło się spotkanie, w którym wychowankowie Ośrodka „Radość Życia” zaprezentowali program artystyczny, zaś nauczyciele opowiadali o tym, jak dostosować metody i formy nauki do indywidualnych możliwości ucznia.

W zaprezentowanym przedstawieniu pt.: „Anielska bajka” wzięło udział około 20 uczniów z autyzmem oraz ich opiekunowie.

Foto. Agnieszka Burczy

Następnie w przygotowanej prezentacji multimedialnej zatytułowanej „Inność jest wyjątkowa” przedstawiono wszystkich uczniów ze szkoły dla osób z autyzmem działającej przy Ośrodku „Radość Życia” oraz ich szkolne osiągnięcia. Aby bliżej poznać funkcjonowanie uczniów zaprezentowane zostały filmy: „Jeden dzień w przedszkolu” oraz „Ku dorosłości” w których pokazano w jaki sposób pracuje się na co dzień z uczniami z autyzmem, jak dostosować metody i formy pracy do indywidualnych możliwości ucznia. Część artystyczną zakończono koncertem muzycznym w wykonaniu Pauliny Niedziałek byłej uczennicy szkoły dla uczniów z autyzmem.

Następnie wszyscy artyści i widzowie w „Niebieskim Marszu” przeszli ulicami Sandomierza, aby na dziedzińcu szkoły zawiązać łańcuch przyjaźni i solidarności z osobami z autyzmem.

Szkolne spotkanie zakończyła prelekcja psychiatry dziecięcego dr Marzeny Pelc Dymon „Zrozumieć świat autyzmu”.