Prezent spod biskupiej choinki

Strażacy ochotnicy z Klimontowa otrzymali sprzęt ratowniczy z dochodu w radiowej akcji charytatywnej „Choinka pod choinkę”.

W tegoroczną akcję bożonarodzeniową prowadzaną na antenie Radia Kielce wspierającą instytucje dobroczynne włączył się bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z Diecezją Sandomierską fundując jedną z choinek, która została zlicytowana za sumę 5,5 tys. złotych. Nabywcą choinki był pan Longin Bokwa, prezes Kopalni Dolomitu w Sandomierzu. Pozostałe choinki fundowali bp Jan Piotrowski ordynariusz kielecki, bp Henryk Tomasik, ordynariusz radomski, oblaci ze Świętego Krzyża i redaktorzy Radia Kielce.

Dochód z licytacji choinek w tym roku został przeznaczony na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uroczysta gala przekazania zakupionego sprzętu odbyła się w siedzibie Radia Kielce. Najpierw pan Janusz Knap, prezes Radia Kielce, podziękował ofiarodawcom choinek oraz osobom, które wsparły akcję charytatywną poprzez udział w licytacji. Jako wyraz wdzięczności przekazał ofiarodawcom i fundatorom okolicznościowe pamiątkowe dyplomy. Następnie wraz z mł. bryg. Adamem Czajką, Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Kielcach przekazali sprzęt jednostkom OSP w Zajączkowie, Klimontowie i Lipowym Polu.

OSP Zajączków otrzymała pompę pływającą specjalistyczne ubranie strażackie, OSP Lipowe Pole otrzymała dwie specjalistyczne pilarki Stihl oraz ubranie strażackie, OSP Klimontów otrzymała zestaw do ratownictwa wysokościowego oraz 6 sztuk kasków wysokościowych.

Cieszę się, że ten sprzęt trafia do jednostek Ochotniczych Pożarnych, które wyjeżdżając do zdarzeń potrzebują specjalistycznego sprzętu gaśniczo-ratowniczego. Zaopatrzenie w ten sprzęt przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gmin, gdzie te jednostki są usytuowane. Jednostka OSP w Klimontowie specjalizuje się także w ratownictwie wysokościowym. Do tej pory wyposażenie w specjalistyczny sprzęt z tej dziedziny nie był do końca wystarczający. Mam nadzieję, że ten sprzęt usprawni ich działania w tej specjalizacji – podkreślał mł. bryg. Adam Czajka, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach.

Od 1995 roku jednostka OSP w Klimontowie włączona jest w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczego. Przystępując do tego systemu zadeklarowaliśmy, że będziemy pracować także w specjalizacji ratownictwa wysokościowego, bo wielokrotnie dostrzegaliśmy sytuacje, które stwarzały potrzebę takich działań ratowniczych. Jesteśmy wdzięczni bp Krzysztofowi Nitkiewiczowi i pozostałym biskupom oraz fundatorom choinek za wielkie serce dzięki któremu za zebrane fundusze taki sprzęt trafia dziś do naszych jednostek. Otrzymywany sprzęt poprawia bezpieczeństwo strażaków, komfort ich pracy oraz pozwala na szybsze i efektywniejsze niesienie pomocy – podkreślał dh Mirosław Kwapiński, prezes OSP Klimontów.