Projekt “Remont zabytkowego budynku Domu Katolickiego”

Projekt “Remont zabytkowego budynku Domu Katolickiego”

Dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego

Dofinansowanie: 60 000 zł

Całkowita wartość zdania: 75 000 zł

Data podpisania Um0wy: 05.06.2023 r.