Promienieć miłością do Chrystusa

W kolejną rocznicę objawień w Fatimie do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawiej w Janowie Lubelskim pielgrzymowały siostry zakonne oraz dziewice konsekrowane.

Przybyłych do świątyni pielgrzymów powitał ks. Tomasz Lis, proboszcz, który przybliżył historię objawień Matki Bożej w Janowie oraz dzieje sanktuarium, którym na początku opiekowali się ojcowie Dominikanie. Odniósł się także do kultu maryjnego, który przez wieki kształtował pobożność, nie tylko samych mieszkańców Janowa Lubelskiego ale także całej okolicy. – Maryja objawiając się w tym miejscu w 1645 r. Wojciechowi Boskiemu skierowała do niego słowa, które stały się duchowym zadaniem jakie mają wypełniać kolejne pokolenia. „Ta jest wola Boża, aby się chwała Jego na tym miejscu i pamiątkę Moja odprawiała” – te słowa Maryi nieustannie mobilizują nas do ożywiania pobożności i maryjnego kultu. Niech Maryja będzie dla Was, drogie siostry, wzorem wiernej Służebnicy Pana, niewiasty słuchającej i pełniącej wolę Pana – mówił ks. Tomasz Lis.

Następnie sprawowana była Msza św. pod przewodnictwem biskupa pomocniczego seniora Edwarda Frankowskiego, w trakcie której w poczet konsekrowanych dziewic została włączona pani Katarzyna Wereska. Eucharystię koncelebrowali ks. Tomasz Lis, proboszcz, ks. Leon Siwecki, wikariusz biskupi ds. Instytutów Życia Konsekrowanego oraz przybyli kapłani.

W homilii bp Frankowski wskazywał, że osoby życia konsekrowanego mają być w dzisiejszym świece świadkami miłości Boga do człowieka.

– Osoby życia konsekrowanego dają wspaniałe świadectwo łaski, która przemienia serca i życie. Dawać świadectwo o Chrystusie swoim życiem: czynami, słowami, to jest misja sióstr zakonnych oraz dziewic konsekrowanych. Wiecie komu zawierzyłyście. Oddajcie mu wszystko. Wasza żarliwa miłość do Chrystusa jest potężną siłą przyciągającą młodych, których On powołuje w Swojej dobroci, aby poszli za Nim całkowicie i na zawsze. Młodzi ludzie chcą dziś widzieć w osobach konsekrowanych radość, która jest świadectwem i źródłem przebywania z Chrystusem. „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Waszym powołaniem jest miłować człowieka pełniej, czyli tam gdzie inni już nie potrafią – mówił biskup.

Po homilii i odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych biskup przyjął od pani Katarzyny Wereskiej potwierdzenie gotowości trwania w dziewictwie poświęconym Bogu i w służbie Kościołowi. Następnie odmówił nad kandydatką specjalną modlitwę, po czym Pani Katarzyna przyjęła z rąk biskupa symbole poświęcenia się Bogu: obrączkę – znak zaślubin z Chrystusem oraz brewiarz – narzędzie osobistego uświęcenia przez modlitwę.

Pielgrzymka sióstr zakonnych oraz dziewic konsekrowanych zakończyła się wspólną agapą.