PROŚBA DO KSIĘŻY I LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

KATOWICE 18 05 2005 PRZYGOTOWANIE OLTARZA FOTO:HENRYK PRZONDZIONO/GOSC NIEDZIELNY

Przy okazji wizytacji kanonicznej zauważono, że w wielu parafiach w czasie Mszy św. ministranci przynoszą kielich do ołtarza w trakcie trwania modlitwy powszechnej, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami liturgicznymi. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego z 2002 roku, w numerze 139 wyraźnie zaznacza, że: „Po zakończeniu modlitwy powszechnej wszyscy siadają i rozpoczyna się śpiew na przygotowanie darów (por. nr 74). Akolita albo inny świecki ministrant umieszcza na ołtarzu korporał, puryfikaterz, kielich, palkę i mszał”.
Dlatego Kuria Diecezjalna zwróciła się z prośbą do wszystkich Księży Proboszczów i Wikariuszy, aby dbając o piękno liturgii zwracali szczególną uwagę na obowiązujące przepisy liturgiczne i uwrażliwiali na nie Liturgiczną Służbę Ołtarza.