Przedświąteczne spotkanie osób konsekrowanych

Na grudniowe spotkanie formacyjne przybyły przedstawicielki zgromadzeń zakonnych z całej diecezji.

Spotkanie w domu rekolekcyjnym „Quo Vadis” w Sandomierzu rozpoczęło się od konferencji dotyczącej życia i działalności Sługi Bożego ks. Wincentego Granata. Wykład wygłosił ks. Roman Sieroń, postulator procesu beatyfikacyjnego.

Podczas prelekcji ks. R. Sieroń ukazał Sługę Bożego, który obok pracy naukowej i dydaktycznej poświęcał dużo czasu duszpasterstwu, zwłaszcza prowadzonemu na terenie żeńskich zgromadzeń zakonnych.

– Długotrwałe związki łączyły go ze Zgromadzeniem Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, gdzie od 1933 roku do końca życia był wykładowcą, kapelanem, rekolekcjonistą i spowiednikiem. Aktywnie uczestniczył także w redagowaniu konstytucji zakonnych Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, przez co stał się jego współzałożycielem. Ponadto oddziaływał na Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek Pana Jezusa Chrystusa. Wywarł znaczny wpływ na formację duchową i intelektualną tych zgromadzeń – mówił postulator.

Po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty.

Głównym punktem spotkania była wspólna Msza św., której przewodniczył biskup pomocniczy senior Edward Frankowski. Eucharystię koncelebrował ks. Leon Siwecki, wikariusz biskupi do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, który wygłosił kazanie.

Podczas homilii przypomniał, że Słowo Boże stało się ciałem, aby objawić nam, kim jesteśmy i jaki jest nasz ostateczny cel. Jezus Chrystus stał się człowiekiem i zamieszkał między nami, aby nam uświadomić, że nie zachłanność i nienawiść, nie egoizm i bestialstwo, nie bogactwo i pycha są siłą człowieka, ale miłość.

– Niech więc pośród naszych świątecznych życzeń obok zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności nie zabraknie życzenia, aby naszym udziałem stała się radość wielka, że narodził się nam Zbawiciel. Niech ta radość trwa w nas przez cały rok, codziennie, w każdej chwili, sekundzie – życzył ks. Siwecki.

Po wspólnej modlitwie odbyło się spotkanie opłatkowe. Siostry zakonne złożyły bp. E. Frankowskiemu życzenia bożonarodzeniowe. Delegacja sióstr zakonnych udała się także do pobliskiego klasztoru sióstr klarysek, by podzielić się opłatkiem i złożyć świąteczne życzenia.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/