Przekonujcie uczniów waszą wiarą

Spotkanie formacyjne katechetów w Sandomierzu.

W ramach całorocznej formacji nauczycieli religii odbyła się druga kongregacja katechetyczna poświęcona historii diecezji oraz współczesnym wyzwaniom wychowawczym związanymi z korzystaniem z internetu i cyberprzemocą.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w bazylice katedralnej, które przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrował bp senior Edward Frankowski oraz wielu kapłanów katechizujących w szkołach. We wspólnej modlitwie uczestniczyli liczni katecheci przybyli z diecezji.

Podczas homilii bp K. Nitkiewicz wskazał na potrzebę czytelnego osobistego świadectwa katechetów i głoszenia Ewangelii poprzez codzienne życie.

– Pomimo naszych grzechów, nierzadko również braku wymaganych cech i kompetencji, zostaliśmy przez Boga wybrani i posłani do głoszenia Ewangelii. Czujemy, że On nas wspiera, dzięki czemu jesteśmy w stanie pokonywać trudności i mamy nawet na swoim koncie pewne osiągnięcia. Na naszych oczach ale i przez nas Bóg okazuje swoją moc. Wszystko jest jednym wielkim cudem, łącznie z tym, że świat jeszcze istnieje. Dlatego trzeba z optymizmem patrzeć w przyszłość, gdyż nie zabraknie nam Chrystusowej łaski. Ta świadomość powinna jednocześnie rozpalać nasz zapał, zwiększać gorliwość. Zamiast narzekać, że ktoś nie chodzi na katechezę albo zachowuje się niewłaściwie, zamiast straszyć niskimi ocenami lub niedopuszczeniem do sakramentów, starajcie się przekonać uczniów waszą głęboką wiarą. Oni muszą zobaczyć w katechecie człowieka wierzącego. To jest ważniejsze, niż rzeczy, których uczycie. Nie możemy pozostać jedynie na poziomie teoretycznym ani ograniczać głoszenia Ewangelii do określonych miejsc lub sytuacji. Nasze chrześcijańskie świadectwo nie powinno być uzależnione od tego, czy ktoś na nas patrzy, czy nie. Czy ktoś nas zauważy, pochwali albo czy uzyskamy jakieś wymierne korzyści. Jesteśmy naprawdę godni politowania, kiedy po wyjściu ze szkoły, kościoła lub plebanii zmieniamy natychmiast nasz sposób bycia. Niektórzy próbują nawet maskować swoją tożsamość. Wstydzą się przyznać do tego, kim są. To jest marnowanie okazji do głoszenia Ewangelii. Nie możemy sobie na to pozwolić – wskazywał w homilii bp Krzysztof Nitkiewicz.

Po Mszy św., druga cześć spotkania odbyła się w Domu Katolickim, gdzie historię diecezji i postacie biskupów sandomierskich przybliżył ks. Piotr Tylec, dyrektor Biblioteki diecezjalnej. Prelegent wskazał także na wydarzenia w dziejach diecezji, które odegrały ważną rolę w życiu religijnym i społecznym. O zagrożeniach płynących z nieodpowiedzialnego korzystania z internetu oraz o formach cyberprzemocy i ich konsekwencjach prawnych mówił Sebastian Sabat z Świętokrzyskiej Komendy Policji z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. – Pośród najczęstszych form cyberprzemocy możemy wymienić: nękanie straszenie, obrażanie, szantażowanie, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających i kompromitujących informacji, zdjęć i filmów, podszywanie się pod kogoś wbrew jego woli, włamywanie do kont pocztowych i komunikatorów, umieszczanie w sieci nieprawdziwych informacji o innych osobach czy wulgaryzmu i obraźliwe komentarze. Trzeba pamiętać, że takie postępowanie w przestrzeni internetowej nie pozostaje anonimowe, i jest naruszeniem dóbr osobistych. Każde takie niewłaściwe postępowanie wiąże się z odpowiedzialnością cywilną i karną – podkreślał Sebastian Sabat. Policjant apelował także o dużą rozwagę w posługiwaniu się internetem i zamieszczanymi tam treściami oraz apelował do katechetów, aby uwrażliwiali uczniów na odpowiedzialne korzystanie z portali społecznościowych.

Następnie ks. Bogdan Krempa, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego, podał bieżące informacje i komunikaty związane z rokiem katechetycznym i podejmowanymi inicjatywami duszpasterskimi.