Przesłanie Biskupa Sandomierskiego na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Umiłowani w Chrystusie Panu

Jak każdego roku, od 18 do 25 stycznia, będziemy przeżywali Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Uświadamiamy sobie w ten sposób grzech podziału, który poróżnił wyznawców Chrystusa oraz potrzebę modlitwy i wysiłków, abyśmy w dniu, który wskaże nam Duch Święty mogli złożyć to samo wyznanie wiary i wspólnie sprawować Eucharystię.

Mamy modlić się o jedność razem z Panem Jezusem: „Ojcze spraw, aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21) oraz patrzeć na siebie i rzeczywistość w której żyjemy przez pryzmat przyjętego chrztu. Razem będziemy mogli więcej zrozumieć i zrobić. „Żaden Kościół nie jest tak ubogi, żeby nie mógł dać czegoś innym Kościołom, a jednocześnie nie jest na tyle bogaty, żeby nie potrzebował innych Kościołów – mówi ksiądz kardynał Kurt Koch, prawa ręka Ojca św. Franciszka w dialogu ekumenicznym.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie przebiegał pod hasłem „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon”. Dzieciątko Jezus w którym rozpoznajemy prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka przyszło do nas wszystkich. Czy jednak słyszymy Jego płacz, gdy drży z głodu i zimna? A w takiej właśnie sytuacji znajdują się nasze Siostry i Bracia z Kościołów Bliskiego Wschodu, tam gdzie narodził się Chrystus. Nawet jeśli fizycznie jesteśmy od siebie daleko, pozostajemy odpowiedzialni jeden za drugiego. Chrześcijanie Bliskiego Wschodu zjednoczeni z konającym Chrystusem składają swoje życie również za nas, my zaś możemy im pomóc przez solidarność wyrażającą się w duchowym i materialnym wsparciu. Pamiętajmy o tym, korzystając z materiałów przygotowanych przez nich na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Centralne nabożeństwo ekumeniczne w naszej diecezji, poprzedzone koncertem chórów, odbędzie się w sobotę 22 stycznia o godz. 16.30 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Pragnę na nie serdecznie zaprosić, ufając jednocześnie, że księża proboszczowie wespół z parafianami podejmą podobne inicjatywy w swoich świątyniach. Zachęcam również do modlitwy indywidualnej oraz w rodzinach. Proszę o poruszenie tematyki ekumenicznej w homiliach i na katechezie.

Wszystkim, którzy przez modlitwę i uczynki miłosierdzia włączą się w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, z serca błogosławię.

Sandomierz, 10 stycznia 2022 r.

+ Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

 

Przesłanie Biskupa Sandomierskiego na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan