Przez Maryję do Jezusa – Zakończenie 33-dniowych rekolekcji

8 grudnia 2022 r. w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej w Tarnobrzegu-Serbinowie zakończyły się 33-dniowe rekolekcje, które poprowadził Ks. dr Rafał Kusiak, wikariusz naszej parafii.

Duchowe przygotowania do aktu oddania się Matce Bożej, a przez Nią – Jezusowi, rozpoczęły się 5 listopada 2022 r., aby przez kolejne 33 dni rozważań i wspólnej modlitwy prowadzonej w tarnobrzeskim Wieczerniku, kształtowały duchowość wg nauki Ludwika Grignion de Monfort.

Z racji na duże zainteresowanie rekolekcjami, wierni gromadzili się nie tylko w kaplicy wieczystej adoracji, ale również w dolnym kościele. Ci, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczyli fizycznie w duchowych zmaganiach, mogli dzięki Katolickiej Telewizji Serbinów przeżywać rekolekcje w swoim domu.

33. dnia rekolekcji, tj. 8 grudnia 2022 r. wierni po zakończonej Mszy Świętej o godz. 18.00, w trakcie nabożeństwa eucharystycznego złożyli osobisty Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z Sercem Jezusa.

Na zakończenie duchowych ćwiczeń, słowa podsumowania oraz wdzięczności i uznania za przeprowadzone rekolekcje, wypowiedział Ks. prał. dr Jan Biedroń.

Nie ma zmierzchu Kościoła tutaj na Serbinowie. Poprzez wspólnoty i grupy parafialne chcemy odnawiać swoje życie duchowe i chcemy rozwijać ten ważny paradygmat: widzieć, oceniać i działać. Te rekolekcje pokazały, że ten element Bożego oddziaływania jest niezmienny, bo wiele osób skorzystało z tego szczególnego czasu ćwiczeń duchowych. Ten wymowny znak zachęca nas do działania, które będzie miało na celu poszukiwanie nowych form dotarcia z Ewangelią do ludzkich serc – podsumował Ks. prał. dr Jan Biedroń.

Ksiądz Proboszcz również podziękował Ks. dr. Rafałowi Kusiakowi za trud i ofiarną pracę w prowadzeniu tych rekolekcji.

Księże Rafale, pragnę wypowiedzieć słowa wielkiego uznania. Z entuzjazmem patrzyłem na to, co dokonywało się przez te 33 dni i co dzisiaj pokazało, że jest taka potrzeba. Przez twoją piękną posługę i zaangażowanie z wielką mocą mógł zadziałać w tym szczególnym czasie Pan Bóg. Niech za wszelkie dobro, Bóg udzieli ci obfitego błogosławieństwa – mówił Ksiądz Proboszcz.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com