Przybysławice – Przemienienia Pańskiego

PRZYBYSŁAWICE

Parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego

woj. świętokrzyskie, pow. Opatów, gm. Ożarów
27-530 Ożarów, Przybysławice 27, kom. 576 966 810

INFORMACJE O PARAFII

Początki wsi Przybysławice i zlokalizowanej w niej parafii nie są dokładnie znane. Odnotował ją spis świętopietrza z lat 1325-1327. Wezwanie ówczesnego kościoła – św. Stanisława wyraźnie wskazuje, iż parafia nie powstała wcześniej niż w II poł. XIII w. Kolejna drewniana świątynia, również pod wezwaniem św. Stanisława, została wzniesiona przez dziedzica Przybysławic Jakusza Pakosza w 1414 r. Kościół ten przetrwał do 1790 r., kiedy to uległ pożarowi. Na jego miejscu wybudowano wówczas kaplicę zastępczą pw. Przemienienia Pańskiego. Służyła ona wiernym z Przybysławic do lat 40-tych XIX w. Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego zbudowany został w latach 18401843 dzięki ofiarności córki dziedzica Śmiłowa – Józefy Wiercińskiej. Pracami kierował ówczesny pleban Feliks Dunin. Świątynię uroczyście poświęcił bp J. Juszyński 6 sierpnia 1843 r. Prace wykończeniowe i dekoracyjne trwały jeszcze w kolejnych dekadach (m.in. tynki zewnętrzne – 1878 r., posadzka – 1889 r.). Restauracja kościoła miała miejsce w 1975 r. Kolejne prace konserwacyjne prowadzono w latach 1993-2000 (m.in. malowanie dachu) oraz 2003-2009 (m.in. założenie witraży w oknach, wymiana pokrycia dachowego, założenie posadzki marmurowej w prezbiterium). Świątynia jest murowana, o bardzo skromnej bryle, wydłużonej, prostokątnej nawie i przylegającym do niej prezbiterium. Nieco bogatsza jest fasada kościoła, trójdzielna i ozdobiona lizenami, z niewielką, otwartą wieżyczką na sygnaturkę, wyrastającą z frontowej ściany. Wyposażenie wnętrza kościoła pochodzi z XVIII i końca XIX wieku. Zachowało się kilka obrazów i rzeźb przeniesionych ze starszej świątyni. Wewnątrz kościoła na uwagę zasługują znajdujące się tam epitafia miejscowych ziemian, m.in. klasycystyczne Cypriana Baczyńskiego i jego żony Katarzyny ze Śmiłowa oraz epitafium Świeżyńskich z Wlonic.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 12.00
– w dni powszednie: 7.00 lub 17.00
– w święta państwowo zniesione: 10.00, 17.00.

Odpusty: Przemienienia Pańskiego (6 sierpnia).

Kaplice

Jankowice – kaplica Wspólnoty Chleb Życia, położona 2 km od kościoła parafialnego.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 14.00
– w soboty: 17.00.

Do parafii należą: Binkowice, Jakubowice, Jankowice, Józefków, Prusy, Przybysławice, Śmiłów, Tominy, Zawada (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 1254.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: E. Chmielewska.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Instytucje i ośrodki kościelne:
Wspólnota „Chleb Życia”
Dom Przemienienia Pańskiego
27-530 Ożarów, Jankowice 41, tel. 15 861 17 71

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 50 m.
Kaplica grobowa rodziny Baczyńskich, neogotycka, z przełomu XIX i XX w.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr lic. Marek Łuszczyński