Przygotowania do ŚDM jednoczą młodych ludzi

Młodzież dekanatu janowskiego, która wyjeżdża do Lizbony podejmuje wiele działań, które stają się ziarnem rzuconym na glebę młodych serc a tym samym stają się szansą na bliższą relacje z Panem Bogiem i drugim człowiekiem.

– Nasze przygotowania do ŚDM-u obejmują spotkania informacyjne oraz przygotowanie duchowe. Co miesiąc spotykamy się na adoracjach Najświętszego Sakramentu w obydwu janowskich parafiach, aby wyjazd na spotkanie młodych w Lizbonie było swego rodzaju rekolekcjami, do których chcemy przygotować się duchowo. Ponad to spotykamy się w grupie wyjazdowej, aby poznać kulturę, tradycje i zwyczaje, jakie panują w Portugalii. Mobilizujemy się do nauki na poziomie podstawowym języka portugalskiego oraz poznajemy Archidiecezję Braga, gdzie będziemy goszczeni w dniach poprzedzających ŚDM – wyjaśnił ks. Tomasz Kopeć.

Podczas jednego z ostatnich spotkań młodzi wymienili się zdobytymi informacjami, o tym, co jest najciekawsze w kulturze portugalskiej, jakie miejsca warto zobaczyć i zwiedzić.

– Młodzi mają także okazję poznać się lepiej na takich spotkaniach, bo pochodzą z różnych parafii dekanatu i uczęszczają do różnych szkół. Takie wspólne chwile są bardzo potrzebne, aby nawiązać lepsze kontakty, które zaowocują podczas wakacyjnego wyjazdu – dodał ks. Łukasz Kołodziej.

Młodzi oprócz przygotowania duchowego i typowo organizacyjnego, promują ideę Światowych Dni Młodzieży poprzez kiermasze ciast w szkole i przy janowskich parafiach.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com